header

Aktualności

Przebudowa strony

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy prace nad przebudową strony internetowej. Nowa strona będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Tymczasem zapraszamy do korzystania z dwóch odsłon portalu: nowej (systematycznie uzupełnianej) i archiwalnej (odnośnik znajduje się w górnej części strony).

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu, wzory wniosków

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016".

Projekt normy opisu materiałów archiwalnych NOMA

Prezentujemy projekt normy opisu materiałów archiwalnych (NOMA) przygotowany przez zespół naukowy do spraw opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych. Na Państwa opinie, uwagi i propozycje czekamy do 29 lutego 2016 r. pod adresem: metodyka@archiwa.gov.pl

„Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu” – publikacja

Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazała się publikacja prezentująca 730 tłoków i stempli pieczętnych znajdujących się w zbiorach tej instytucji. To głównie typariusze pieczęci miejskich i cechowych, ale także pieczęcie monarsze (w tym unikatowy tłok pieczęci królewskiej Augusta III), instytucji administracji państwowej różnego szczebla, starościńskie, gmin wiejskich i instytucji społecznych związanych z Wielkopolską, Kujawami i regionem świętokrzyskim. Wydawnictwo opracował zespół pod redakcją dra Piotra Pokory przy współpracy dra hab. Marcina Hlebionka.

Prezentacja publikacji odbędzie się 11 lutego o godz. 16.00 w nowym gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89D.

W siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu można oglądać wystawę pt.„600 lat historii odciśniętej w 730 typariuszach”.

czytaj więcej

Projekt Archiwum Narodowego RP

W dniu 4 lutego 2016 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji budynku Archiwum Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ordona 23 w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Archiwum Główne Akt Dawnych i Polskie Towarzystwo Heraldyczne zapraszają na inaugurację projektu "Digitalizacja akt sądowych płockich z okresu staropolskiego". W tematykę spotkania wprowadzą prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. Sławomir Górzyński, prof. Uniwersytetu Opolskiego. 

Prezes Rady Ministrów odwołał dra hab. Władysława Stępniaka, z dniem 1 lutego 2016 r., ze stanowiska Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Do czasu ponownego obsadzenia tego urzędu, obowiązki Naczelnego Dyrektora pełnić będzie dr Andrzej Biernat.

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem RKW

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 29 stycznia odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Stowarzyszeniem RKW – Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, reprezentowanym przez prezesa Jerzego Targalskiego. Strony ustaliły formy i zakres działań pozwalających na przeprowadzenie badań dotyczących procedur i wyników wyborów parlamentarnych z 2015 r. 

O fotografiach Grażyny Rutowskiej w Instytucie Repotrażu

Narodowe Archiwum Cyfrowe i Instytut Repotrażu zapraszają na spotkanie poświęcone twórczości Grażyny Rutowskiej, której fotografie z okresu PRL ukazały się w albumie wydanym nakładem Narodowego Archiwum Cyfrowego. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 29 stycznia o godz. 19.00 w Faktycznym Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Poprowadzi je pan Mariusz Szczygieł. Wstęp jest wolny.

o książce

Wielka wojna w Krakowie – publikacja

Życie codzienne Krakowa i jego mieszkańców w przededniu i w pierwszych miesiącach I wojny światowej jest tematem książki pt.„1914. Zdarzyło się w Krakowie”, która właśnie ukazała się nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie. Bogato ilustrowana publikacja autorstwa dr Barbary Berskiej posiada formę kroniki i prezentuje dokumenty z zasobu krakowskiego archiwum.

czytaj więcej