header

Aktualności

Przebudowa strony

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy prace nad przebudową strony internetowej. Nowa strona będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Tymczasem zapraszamy do korzystania z dwóch odsłon portalu: nowej (systematycznie uzupełnianej) i archiwalnej (odnośnik znajduje się w górnej części strony).

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu, wzory wniosków

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016".

Projekt normy opisu materiałów archiwalnych NOMA

Prezentujemy projekt normy opisu materiałów archiwalnych (NOMA) przygotowany przez zespół naukowy do spraw opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych. Na Państwa opinie, uwagi i propozycje czekamy do 29 lutego 2016 r. pod adresem: metodyka@archiwa.gov.pl

Od 14 lutego przed budynkiem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni będzie można oglądać ekspozycję przygotowaną z okazji 90. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Na wystawie zaprezentowane zostaną historyczne fotografie oraz mapy i plany z zasobu m.in. Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Część dokumentów ukazujących portowe oblicze Gdyni można już dziś zobaczyć w internetowej galerii gdańskiego archiwum.

przejdź do galerii

Cenny dar dla Archiwum Państwowego w Lublinie

Lubelskie archiwum państwowe wzbogaciło się o ponad 4300 fotografii Lublina z lat 50. i 60. Przedstawiają architekturę miasta, w tym jego odbudowę po II wojnie światowej. Autorem fotografii jest lekarz Anatoliusz Czerepiński (1929-2004), absolwent Akademii Medycznej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiował historię sztuki. W czasie studiów medycznych i późniejszej praktyki lekarskiej prowadził prace związane z inwentaryzacją zabytków, dokumentował także prace lubelskich archeologów. Kolekcję zdjęć przekazała żona pani Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska.

„Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu” – publikacja

Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazała się publikacja prezentująca 730 tłoków i stempli pieczętnych znajdujących się w zbiorach tej instytucji. To głównie typariusze pieczęci miejskich i cechowych, ale także pieczęcie monarsze (w tym unikatowy tłok pieczęci królewskiej Augusta III), instytucji administracji państwowej różnego szczebla, starościńskie, gmin wiejskich i instytucji społecznych związanych z Wielkopolską, Kujawami i regionem świętokrzyskim. Wydawnictwo opracował zespół pod redakcją dra Piotra Pokory przy współpracy dra hab. Marcina Hlebionka.

Prezentacja publikacji odbędzie się 11 lutego o godz. 16.00 w nowym gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89D.

W siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu można oglądać wystawę pt.„600 lat historii odciśniętej w 730 typariuszach”.

czytaj więcej

Projekt Archiwum Narodowego RP

W dniu 4 lutego 2016 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji budynku Archiwum Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ordona 23 w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Archiwum Główne Akt Dawnych i Polskie Towarzystwo Heraldyczne zapraszają na inaugurację projektu "Digitalizacja akt sądowych płockich z okresu staropolskiego". W tematykę spotkania wprowadzą prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. Sławomir Górzyński, prof. Uniwersytetu Opolskiego. 

Prezes Rady Ministrów odwołał dra hab. Władysława Stępniaka, z dniem 1 lutego 2016 r., ze stanowiska Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Do czasu ponownego obsadzenia tego urzędu, obowiązki Naczelnego Dyrektora pełnić będzie dr Andrzej Biernat.

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem RKW

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 29 stycznia odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Stowarzyszeniem RKW – Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, reprezentowanym przez prezesa Jerzego Targalskiego. Strony ustaliły formy i zakres działań pozwalających na przeprowadzenie badań dotyczących procedur i wyników wyborów parlamentarnych z 2015 r.