Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kopernikana w Archiwach Państwowych

Towarzyszyć będą Ci wyjątkowe ślady działalności Mikołaja Kopernika – wydruki ksiąg, dokumentów i listów z XV i XVI wieku, sztychy, ryciny i fotografie, przedruki z prasy, albumy okolicznościowe, plakaty, znaczki pocztowe oraz afisze i ulotki z XX wieku. Dodatkowo podczas otwarcia wystawy obejrzysz oryginalne księgi, listy, ryciny i fotografie z zasobu toruńskiego Archiwum, dotyczące astronoma i jego rodziny. Na uczestników otwarcia czekają także niespodzianki. Wyjątkowe archiwalia z Archiwów Państwowych […]

Pokaz aktu Konfederacji Warszawskiej

Pokaz specjalny aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2023 r. o godzinie 14.00 w Sali balowej Pałacu Raczyńskich w Warszawie (ul. Długa 7) – siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Prezentacji dokumentu będą towarzyszyć wykłady przedstawiające znaczenie aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej oraz odkrycia dokonane podczas prac konserwatorskich prowadzonych nad dokumentem i jego pieczęciami. W niedzielę w godzinach 12.00-16.00 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Wstęp wolny! Program pokazu […]

Finał konkursu „Legiony Polskie we Włoszech”

O konkursie Konkurs historyczny „Legiony Polskie we Włoszech”, związany był z przypadającą w 2022 r. dwusetną rocznicą śmierci Józefa Wybickiego i 225-leciem powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej na temat Legionów Polskich we Włoszech, krzewienie wiedzy o losach polskiego społeczeństwa w epoce porozbiorowej, a zwłaszcza o dążeniach do odbudowy niepodległego państwa polskiego. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W etapach szkolnych, zorganizowanych 12 grudnia 2022 r., wyłoniono 30 laureatów, którzy zostali […]

Powstanie Styczniowe – 160. rocznica

Fot. Rycina przedstawiająca wizualizację pomnika na Karczówce, Urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1919-1939, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 15222, s. 259/szkic na kremowym papierze.

Zmarła Gertruda Sowińska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Gertrudy Sowińskiej, kierowniczki (1962-1976) i pierwszego dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu (1976-2001) Gertruda Sowińska swoje życie zawodowe związała z zamojskim archiwum. Przez 39 lat niestrudzonej pracy wyszkoliła wielu archiwistów, przekazując im swoją imponującą wiedzę. Dzięki jej staraniom Archiwum otrzymało nową siedzibę przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Dyrektor Sowińska łączyła obowiązki zawodowe z pracą badawczą. Była autorką wielu publikacji o tematyce […]

Wznowienie klasycznego dzieła Kazimierza Konarskiego

Podstawą obecnego wydania był podręcznik przygotowany przez autora w okresie międzywojennym i wydany jako dodatek do czasopisma „Archeion” w 1929 r. Publikacja wnosiła wiele nowatorskich idei z zakresu metodyki archiwalnej oraz organizacji archiwów. Konarski wykorzystał w niej doświadczenia archiwów europejskich, ale dostosował je do potrzeb polskich archiwów państwowych. Autor czerpał też z własnej praktyki wyniesionej z pracy nad porządkowaniem XIX-wiecznego zasobu Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jak pisał sam Konarski: „Opracowanie […]