Aktualności

prawidłowy

Cenne archiwalia trafiły do Oddziału w Bolesławcu Archiwum Państwowego we Wrocławiu

We wtorek do bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu przekazano cenne, uważane dotychczas za zaginione dokumenty. Materiały dotyczą dziejów gminy Miedziana (Küpper) i pochodzą z okresu od XVIII do XX wieku

14 Lipca 2022
Cenne archiwalia trafiły do Oddziału w Bolesławcu Archiwum Państwowego we Wrocławiu

We wtorek do bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu przekazano cenne, uważane dotychczas za zaginione dokumenty. Materiały dotyczą dziejów gminy Miedziana (Küpper) i pochodzą z okresu od XVIII do XX wieku

Dokumenty odnalazł w 2021 r. Kazimierz Traczyk na poddaszu remizy strażackiej w trakcie remontu budynku. Starannie zabezpieczone materiały, za pośrednictwem Janusza Skowrońskiego i Jana Witka, jeszcze w tym samym roku zostały przekazane do Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

Przekazane archiwalia obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących podatków, wojskowości, budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, ubezpieczeń na wypadek pożaru, a także sprawy uwłaszczenia chłopów oraz zniesienia ciężarów feudalnych. Ekspertyzę archiwalną przeprowadziła Barbara Grzybek, starszy kustosz w Oddziale w Bolesławcu.

Uroczystość przekazania cennych archiwaliów do Oddziału w Bolesławcu odbyła się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Odnalezione dokumenty trafią w Oddziale do zespołu archiwalnego „Zbiór szczątków akt gmin z powiatu lubańskiego, 1551-1894”.