Skip to content Search engine

World memory

Na światowej liście programu znajduje się obecnie ponad 500 obiektów z kilkuset państw. Polskie wpisy to 17 unikalnych obiektów dokumentacyjnych. Stawia to Polskę na trzecim miejscu w świecie – po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Archiwa Państwowe przechowują aż 8 z 17 polskich zabytków piśmiennictwa wpisanych na światową listę Programu UNESCO Pamięć Świata.