Archiwum Państwowe w Poznaniu

W wyniku inwestycji kubatura budynku Archiwum wyniesie 18 000 m3, a powierzchnia użytkowa 2749,81 m². Wartość szacunkowa realizacji projektu to 47 718 000 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.