Aktualności

prawidłowy

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na liście wydawnictw punktowanych MNiSW

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych znalazła się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe

30 Grudnia 2019
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na liście wydawnictw punktowanych MNiSW

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych znalazła się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (pdf, 728 KB)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych od kilkudziesięciu lat publikuje wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe z zakresu historii i archiwistyki. Należą do nich wydawnictwa źródłowe, monografie i opracowania ze szczególnym uwzględnieniem pomocy archiwalnych, informatorów oraz katalogów wystaw. Działalność wydawnicza NDAP przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji i zwiększenia zainteresowania zasobem i działalnością sieci archiwów państwowych.

NDAP jest także wydawcą najstarszego w Polsce czasopisma naukowego „Archeion”, poświęconego sprawom archiwalnym, które ujęte zostało w Wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zobacz: „Archeion” na liście punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Więcej w zakładce „Wydawnictwo”.