Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) doradza Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i wydaje opinie w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.

W skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji wchodzą przewodniczący regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz eksperci powołani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Skład :
przewodnicząca:
Monika Kowzon – Świtalska
Narodowe Archiwum Cyfrowe
sekretarz:
Kinga Kardaszewska
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Aneta Bonecka – Skowron
Archiwum Państwowe w Katowicach
Sergiusz Czarnota
Archiwum Państwowe w Częstochowie
Mariusz Korejwo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Łukasz Kozłowski
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Magdalena Mirosław
Archiwum Państwowe w Lublinie
Danuta Olszanecka
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Artur Prasal
Urząd Miasta Łodzi
Małgorzata Rzepecka
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Marcin Smoczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Wojciechowska
Archiwum Państwowe w Płocku
Elżbieta Wróblewska
Ministerstwo Finansów