Przejdź do treści Wyszukiwarka

Centralna Komisja Metodyczna

Centralna Komisja Metodyczna to organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zajmuje się sprawami opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod w działalności Archiwów Państwowych.

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2021-2022

Skład Rady :
Przewodniczacy:
Michał Knitter
Archiwum Państwowe w Szczecinie
dr Barbara Berska
Archiwum Narodowe w Krakowie
dr Maciej Janik
Archiwum Państwowe w Łodzi
Krzysztof Kołodziejczyk
Archiwum Państwowe w Lublinie
Aleksander Kondrat
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
dr Anna Laszuk
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Zbigniew Marek
Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dr Monika Płuciennik
Uniwersytet Gdański
dr Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu
Konrad Szuba
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Plan pracy

CKM w latach 2021-2022 zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  1. Przygotowaniem rekomendacji dotyczących nowego systemu informacji archiwalnej.
  2. Przygotowaniem rekomendacji dotyczących archiwizacji stron internetowych.
  3. Aktualizacją projektu Normy opisu materiałów archiwalnych (NOMA).
  4. Przygotowaniem rekomendacji dotyczących postępowania z materiałami proweniencji prywatnej.
  5. Przygotowaniem rekomendacji dotyczących postępowania ze spuściznami i archiwami rodzinnymi.
  6. Przygotowaniem propozycji do założeń do prawa archiwalnego.
  7. Opiniowaniem zagadnień metodycznych przekazanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
  8. Współpracą z Archiwami Państwowymi w zakresie rozwiązywania zgłoszonych problemów metodycznych.