Przejdź do treści Wyszukiwarka

O Archiwach Państwowych

Jako sieć Archiwów Państwowych istniejemy od 1919 r., ale nasze najstarsze archiwum działa nieprzerwanie od ponad 200 lat. Naszą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

W Archiwach Państwowych gromadzimy, przechowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy źródła historyczne – od wieków średnich aż po czasy najnowsze. W naszych zasobach znajdziesz oryginalne dokumenty, akta, zdjęcia, mapy, nagrania dźwiękowe, filmy i inne materiały historyczne – wytworzone m.in. przez królów i kancelarie królewskie, lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i samorządy (w tym akta miast), instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe, społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe – a także zbiory rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych i zbiory regionalne.

To właśnie w Archiwach Państwowych przechowujemy najważniejsze źródła do historii państwa polskiego m.in. dokument Zbiluta z 1153 r. (najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce), dokumenty królów i książąt, dokumenty lokacyjne miast np. Krakowa z 1257 r., oryginały Unii Lubelskiej z 1569 r. oraz Konstytucji 3 Maja z 1791 r., dokumenty ważnych osobistości historycznych np. Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i innych, dokumenty Biura Odbudowy Stolicy dotyczące prac budowlanych prowadzonych w Warszawie po II wojnie światowej, a także setki tysięcy fotografii z Polski i świata m.in. pochodzących ze zbiorów „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” oraz Wojskowej Agencji Fotograficznej.

W naszych zbiorach znajdziesz również źródła do historii regionalnej i poszukiwań genealogicznych.

Jesteśmy profesjonalistami. W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami zabezpieczania, opracowywania i udostępniania dokumentów. Z jednakową pieczołowitością dbamy o akta najwyższych władz państwowych i spuścizny osób prywatnych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników i inwestujemy w nowe budynki, zapewniające najlepsze standardy przechowywania archiwaliów.

Czerpiąc z przeszłości, idziemy z duchem czasów, odważnie patrząc w przyszłość. Digitalizujemy swoje zbiory i szeroko udostępniamy zarówno informacje o naszym zasobie, jak i cyfrowe kopie materiałów archiwalnych w serwisie Szukaj w Archiwach. Stworzyliśmy także pionierskie w skali Europy Archiwum Dokumentów Elektronicznych, służące do przejmowania, gromadzenia i udostępniania dokumentów w postaci cyfrowej, wytwarzanych przez e-administrację naszego państwa.

Przechowywane przez nas świadectwa historii otrzymują drugie życie. Ułatwiamy do nich dostęp poprzez wydawnictwa źródłowe. Prezentujemy je także na licznych wystawach i w projektach popularyzatorskich. Edukujemy o archiwistyce, historii i genealogii na warsztatach i lekcjach archiwalnych.

Dopóki istniejemy – istnieć będzie pamięć o przeszłości naszego kraju.