Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aktualności

prawidłowy

„Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”

Poznaj najstarsze pieczęcie rycerskie na Śląsku przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu! Nowa publikacja autorstwa dr. Pawła Babija przybliży czytelnikom 77 wyjątkowych pieczęci z okresu od roku 1254 aż do roku 1335, zamykającego dzieje księstwa wrocławskiego pod rządami Piastów

Kilka egzemplarzy książki rozłożonej na oliwkowej tkaninie. Obok leży miecz.
Publikacja „Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”, fot. P. Babij.

Autor omawia w książce odciski pieczęci rycerstwa obcego, które licznie przybywało na Śląsk w czasach apogeum wędrówek rycerskich. Szczegółowo analizuje także ikonografię i symbolikę wyobrażeń napieczętnych, materiału, z którego wykonano odciski, sposobu ich przywieszenia do karty dokumentu oraz typu każdej pieczęci wraz z jej opisem heraldycznym. Książka została bogato zilustrowana rysunkami i licznymi fotografiami.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym we Wrocławiu przez e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl.

12 Stycznia 2022
„Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”