-A
+A

VII Europejska Konferencja nt. Archiwów

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, współdziałając z Oddziałem Europejskim oraz Sekcją Profesjonalnych Stowarzyszeń Międzynarodowej Rady Archiwów, zorganizowały w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku VII Europejską Konferencję Archiwów „ Archiwista: zawód przyszłości w Europie”. VII Europejska Konferencja nt. Archiwów Warszawa, 18-20 maja 2006 Archiwista: zawód przyszłości w Europie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, współdziałając z Oddziałem Europejskim oraz Sekcją Profesjonalnych Stowarzyszeń Międzynarodowej Rady Archiwów, zorganizowały w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku VII Europejską Konferencję Archiwów „ Archiwista: zawód przyszłości w Europie”. Komitet Naukowy Przewodnicząca: Daria Nałęcz (Polska) Członkowie: Joan Boadas i Raset (Hiszpania), Perrine Canavaggio (ICA), Waldemar Chorążyczewski (Polska), Anna Czajka (Polska), Christine Martinez (Francja), Lorenz Mikoletzky (Austria), Isabella Orefice (Włochy), Jarosław Porazinski (Polska), Stanisław Sierpowski (Polska), Krzysztof Skupieński (Polska), Władysław Stępniak (Polska), Krzysztof Stryjkowski (Polska), Anna Sydor (Polska), Janusz Tandecki (Polska), Hubert Wajs (Polska) 1. Cel konferencji Temat konferencji nawiązywał do Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii z dnia 19 czerwca 1999, w której wymienione zostały zadania zmierzające do utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, w celu promowania możliwości swobodnego zatrudnienia na obszarze Europy. Poruszając ten temat chcieliśmy przyłączyć się do działań, które ostatecznie mają umożliwić zawodową mobilność archiwistów. Konferencja zajmowała się także najważniejszymi problemami archiwów w Europie, wynikającymi z Raportu Komisji Europejskiej nt. „Archiwa w rozszerzonej Unii Europejskiej”. 2. Zakres tematyczny konferencji Zakres merytoryczny konferencji obejmował najważniejsze problemy dotyczące kompetencji zawodowych współczesnego archiwisty w warunkach europejskich, które uznane być mogą za wspólne dla przedstawicieli tego zawodu w skali światowej. Określeniu modelu tych kompetencji towarzyszyły rozważania na temat archiwistyki jako dyscypliny naukowej oraz wpływu nowych technologii na zakres i formy działania archiwów, a tym samym zadania realizowane przez archiwistów we współczesnym świecie. Porównanie profilu zawodowego archiwisty w prawodawstwie i praktyce poszczególnych państw, pozwolić powinno bowiem na stwierdzenie, czy możliwy jest wspólny model kompetencji zawodowych archiwistów. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wiedza i kompetencje wymagają stałego uzupełniania i modyfikowania. Doskonalenie wiedzy zawodowej archiwistów w tych warunkach staje się jedną z najbardziej pilnych potrzeb, od zaspokojenia której uzależnione jest właściwe funkcjonowanie archiwów i zarządzanie dokumentacją, wytwarzaną już wszędzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Rozważania teoretyczne na przedstawione powyżej tematy uzupełniane były przez dyskusje panelowe i warsztaty, które dały możliwość aktywnego udziału w konferencji każdemu z jej uczestników.
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl