-A
+A

VII Europejska Konferencja nt. Archiwów

 Rezolucja VII Konferencji Europejskiej Archiwów „Archiwista – zawód przyszłości w Europie"     Rezolucja [PDF 50 KB] 550 archiwistów z 38 państw, zgromadzonych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów, odbytej w Warszawie w dniach 18 – 20 maja 2006 roku, po trzech dniach obrad, dotyczących: kształcenia archiwistów w europejskim systemie szkolnictwa wyższego, archiwistyki jako dyscypliny naukowej, certyfikacji i akredytacji, profilu zawodu archiwisty w ustawodawstwie krajowym państw europejskich, tworzenia europejskich narzędzi zawodowych, nowych technologii, nowych kompetencji, uznało, że proces integracji i współpracy europejskiej, szczególnie w zakresie e- government, e-administration, e-lerning, społeczeństwa wiedzy i informacji, podobnie jak i Europejska Przestrzeń Wykształcenia na Poziomie Akademickim, są nowymi wyzwaniami dla zawodu archiwisty. Wykształcenie archiwistów na poziomie akademickim, w przeszłości związane przede wszystkim z kształceniem w zakresie historii i nauk pomocniczych, przybiera obecnie nowy charakter. Uczestnicy konferencji: zwracają się do Oddziału Europejskiego MRA ( EURBICA ) oraz Sekcji Profesjonalnych Stowarzyszeń MRA o opracowanie studium rozpoznawczego projektu, dotyczącego opracowania europejskiego zakresu kompetencji zawodu archiwisty, uznają potrzebę opracowania i propagowania standardów zawodowych na drodze certyfikacji procedur dotyczących indywidualnych archiwistów, organizacji i programów nauczania, podkreślają potrzebę przyspieszenia tworzenia i rozwoju narzędzi edukacji wirtualnej w celu propagowania doskonalenia umiejętności zawodowych on line, poprzez stosowanie nowych technologii, zwracają się do rządów państw europejskich o wspieranie mobilności archiwistów w ramach kontynentu. Uczestnicy konferencji zwracają się do czołowych ośrodków nauczania archiwistów o: wzmocnienie współpracy i wspólnych inicjatyw w celu podniesienia poziomu edukcji archiwalnej, doskonalenie narzędzi oceny poziomu edukacji archiwalnej dla celów akredytacji zawodowej. Uczestnicy konferencji podkreślają znaczenie warsztatów, poświęconych najważniejszym dla nich problemom, łącznie z problematyką prawa archiwalnego, dostępności archiwaliów w środowisku wirtualnym oraz ochrony zbiorów. Z powodu znaczenia tematów podjętych na VII Konferencji Europejskiej Archiwów jej uczestnicy zwracają się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o możliwe najszersze upowszechnienie materiałów konferencji wśród międzynarodowej społeczności archiwalnej.
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl