-A
+A

Wydarzenia - 2004 r

W ramach obchodów Roku Polski na Ukrainie (marzec 2004 r. – marzec 2005 r.), odbywających się pod hasłem „Polska i Ukraina razem w Europie” zorganizowana została wystawa pod tytułem „Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym”. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 3 listopada 2004 r. w Centralnym Państwowym Archiwum–Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy w Kijowie. W uroczystości uczestniczyli pan Marek Ziółkowski, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP na Ukrainie oraz kierownicy służb archiwalnych Polski i Ukrainy, prof. Daria Nałęcz oraz prof. Hennadij Boriak.  Na wystawie zaprezentowano 110 bardzo ważnych dokumentów z dziejów Państwa Polskiego, pochodzących z okresu od XII do XX wieku. Z tej okazji wydany został również katalog wystawy, opublikowany w dwu wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej. Wystawa prezentowana w Kijowie będzie dostępna dla publiczności do końca 2004 r. Na początku 2005 r. planowane jest udostępnienie wystawy także z Polsce. Będzie ona pokazana w Archiwum Państwowym w Przemyślu.   W dniach 4-5 listopada 2004 r. miało miejsce otwarcie skróconych wersji wystawy w Muzeum Krajoznawczym w Białej Cerkwi oraz w Państwowym Parku Dendrologicznym „Zofiówka” Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Humaniu. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy, włączając się w kalendarz obchodów Roku Polski na Ukrainie, zorganizowały seminarium naukowe na temat „Archiwistyka i nauka w archiwach”. Odbyło się ono w dniach 3-4 listopada 2004 r. w Kijowie i Białej Cerkwi. Biorący w nim udział polscy i ukraińscy archiwiści zaprezentowali referaty omawiające najważniejsze problemy archiwistyki współczesnej oraz przemiany zachodzące w archiwach początku XXI wieku. Stronę polską reprezentowali: prof. Daria Nałęcz, naczelny dyrektor archiwów państwowych, dr hab. Władysław Stępniak, zastępca naczelnego dyrektora archiwów państwowych, dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny NDAP oraz dr Jacek Krochmal, kierownik zakładu naukowego archiwistyki NDAP.   Kijów - wystawa w Archiwum-Muzeum Literatury Biała Cerkiew - wystawa w Muzeum Krajoznawczym  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl