-A
+A

Wydarzenia - 2006 r

18 października - Poznań Robocze posiedzenie zespołu problemowego Informatyka i Archiwa       * dr Anna Krochmal (NDAP Warszawa), Marek Kuczyński (AP Olsztyn), Omówienie uwag do bazy IZA 5.0 Wprowadzenie do dyskusji, oraz dyskusja nad możliwościami ich uwzględnienia.     * Roland Bandach (AP Katowice), Michał Mączka (AP Katowice), Omówienie uwag i propozycji zmian do modułu „Mapy” (kartografia) w bazie IZA. Wprowadzenie do dyskusji i prezentacja. 19 grudnia – Poznań Robocze posiedzenie zespołu problemowego „Informatyka i Archiwa”     * dr Anna Laszuk (NDAP Warszawa),mgr Marek Kuczyński (AP Olsztyn), prezentacja kolejnej wersji bazy IZA (v. 5.0) w kontekście propozycji zmian zgłoszonych przez archiwa państwowe oraz na posiedzeniu Zespołu w dniu 18 października 2006 r. w Poznaniu. Dyskusja     * Prezentacja i wprowadzenie do dyskusji Omówienie założeń do kolejnej wersji bazy SEZAM; wprowadzenie do dyskusji – dr Anna Laszuk (NDAP)  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl