-A
+A

Wydarzenia - 2006 r

13 kwietnia - Przemyśl Archiwum Państwowe w Przemyślu. Uroczyste otwarcie wystaw Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym. Dzieje Ukrainy w dokumencie archiwalnym. 27 czerwca – Warszawa Archiwum Państwowe m. st. Warszawy otwarcie wystawy Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX w. Organizatorzy: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Biuro Konserwatora Zabytków, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 17 września – Lublin Archiwum Państwowe w Lublinie Otwarcie wystawy „Archiwa skarbnicą pamięci i informacji” w programie przewidziano dyskusję nt. "Archiwa skarbnicą pamięci i informacji" 13 października - Przemyśl Otwarcie wystawy "W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II"   Organizatorzy: Józef Rybczyński, Archiwum Państwowe w Przemyślu. 19 października - Warszawa Archiwum Główne Akt Dawnych Otwarcie wystwy:  "MIĘDZY POLSKĄ, ZAKONEM I STANAMI PRUS KRZYŻACKICH. W 450 rocznicę tratkatu toruńskiego 1466 r.".
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl