-A
+A

Uncategorised

Informacja na temat otwartych czytelni w Archiwach Państwowych:

Lp.

Jednostka

Czy czytelnia jest otwarta

1

Archiwum Główne Akt Dawnych

zamknięta

2

Archiwum Akt Nowych

zamknięta

3

Narodowe Archiwum Cyfrowe

otwarta

4

Archiwum Państwowe w Białystoku

zamknięta

5

Archiwum Państwowe w Białystoku

Oddział w Łomży

zamknięta

6

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy -Centrala

otwarta

7

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

- ul. Wiślana

otwarta

8

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Oddział w Inowrocławiu

zamknięta

9

Archiwum Państwowe w Częstochowie

zamknięta

10

Archiwum Państwowe w Gdańsku

zamknięta

11

Archiwum Państwowe Gdańsku

Oddział w Gdyni

zamknięta

12

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

zamknięta

13

Archiwum Państwowe w Kaliszu

zamknięta

14

Archiwum Państwowe w Katowicach

zamknięta

15

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Bielsko-Biała

zamknięta

16

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział  w Cieszynie

zamknięta

17

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Gliwicach

zamknięta

18

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Pszczynie

zamknięta

19

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Raciborzu

zamknięta

20

Archiwum Państwowe w Kielcach

zamknięta

21

Archiwum Państwowe w Kielcach

Oddział w Sandomierzu

zamknięta

22

Archiwum Państwowe w Koszalinie

zamknięta

23

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Oddział w Słupsku

zamknięta

24

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Oddział w Szczecinku

zamknięta

25

Archiwum Narodowe w Krakowie

- nowy budynek

zamknięta

 26

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział I - Wawel,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział II – ul. Grodzka,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III  - ul. Sienna

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział IV – ul. Orzeszkowej i

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział V - Lubicz

zamknięta

27

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Bochni

zamknięta

 28

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

zamknięta

29

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Tarnowie

zamknięta

30

Archiwum Narodowe w Krakowie

 Ekspozytura w Spytkowicach

zamknięta

31

Archiwum Państwowe w Lesznie

zamknięta

32

Archiwum Państwowe w Lublinie

zamknięta

33

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Chełmie

zamknięta

34

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Kraśniku

zamknięta

35

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Radzyniu Podlaskim

zamknięta

36

Archiwum Państwowe w Łodzi

- al. Kościuszki

zamknięta

37

Archiwum Państwowe w Łodzi

 - pl. Wolności

zamknięta

38

Archiwum Państwowe w Łodzi

Oddział w Sieradzu

zamknięta

39

Archiwum Państwowe w Malborku

zamknięta

40

Archiwum Państwowe w Olsztynie

otwarta

41

Archiwum Państwowe w Opolu

zamknięta

42

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

zamknięta

43

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

zamknięta

44

Archiwum Państwowe w Płocku

zamknięta

45

Archiwum Państwowe w Płocku

Oddział w Kutnie

zamknięta

46

Archiwum Państwowe w Płocku

Oddział w Łęczycy

zamknięta

47

Archiwum Państwowe w Poznaniu

otwarta

48

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Gnieźnie

otwarta

49

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Koninie

otwarta

50

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Pile

otwarta

51

Archiwum Państwowe w Przemyślu

otwarta

52

Archiwum Państwowe w Radomiu

zamknięta

53

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

zamknięta

54

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

zamknięta

55

Archiwum Państwowe w Siedlcach

zamknięta

56

Archiwum Państwowe w Suwałkach

zamknięta

57

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Oddział w Ełku

zamknięta

 

58

Archiwum Państwowe w Szczecinie

zamknięta

59

Archiwum Państwowe w Szczecin

Oddział w Międzyzdrojach

zamknięta

60

Archiwum Państwowe w Szczecin

Oddział w Stargardzie

zamknięta

61

Archiwum Państwowe w Toruniu Centrala

zamknięta

62

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział II

zamknięta

63

Archiwum Państwowe w Toruniu

Oddział we Włocławku

zamknięta

64

Archiwum Państwowe w Warszawie

otwarta

65

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Grodzisku Mazowieckim

otwarta

66

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Łowiczu

otwarta

67

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Mławie

otwarta

68

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Otwocku

otwarta

69

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Pułtusku

otwarta

70

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

zamknięta

71

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Bolesławcu

zamknięta

72

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze

zamknięta

73

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

zamknięta

74

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 Odział w Legnicy

zamknięta

75

Archiwum Państwowe w Zamościu

zamknięta

76

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

zamknięta

Stan na 15.04.2021 r.

Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni są  na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwów. W celu ustalenia zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

W dniach 14, 15 i 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej w trybie zdalnym. Przedmiotem spotkania było omówienie elementów założeń do projektu modernizacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, które mogłyby zostać uwzględnione w projektowanym systemie informatycznym dla archiwów. Dyskusja skupiona była wokół wymagań dotyczących siedmiu obszarów/zadań/działań Archiwów Państwowych, tzn.: ewidencji, przechowywania, opracowania, konserwacji, digitalizacji, udostępniania oraz planowania i sprawozdawczości. Posiedzenie zostało zakończone sformułowaniem rekomendacji w tym zakresie.

W uchwale nr 9, oprócz wymagań dotyczących wskazanych obszarów, CKM zarekomendowała dwa działania, których efekty powinny być wzięte pod uwagę w dalszych pracach projektowych. Są nimi: rozpoznanie potrzeb oraz doświadczeń i narzędzi informatycznych już stosowanych w Archiwach Państwowych do wspomagania procesów konserwacji, digitalizacji i udostępniania oraz przeprowadzenie analizy dokumentacji tworzonej przez Archiwa Państwowe w celu wskazania miejsca jej gromadzenia i przechowywania – w aktach spraw w systemie EZD lub w systemie informatycznym. Zarekomendowano też wprowadzenie do stosowania pojęcia „jednostka informacyjna”.

W spotkaniu oprócz członków CKM i przedstawicieli Kierownictwa NDAP wzięli udział zaproszeni eksperci: dr Adam Baniecki (AP we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu), Justyna Soliwoda i Maciej Zdunek (Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz Michał Kaca (Departament Informatyzacji Archiwów NDAP).

W dniach 28 października oraz 5, 10 i 13 listopada 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Przedmiotem posiedzenia było omówienie i zaopiniowanie projektu Normy opisu materiałów archiwalnych NOMA 0.2. W trakcie kolejnych spotkań członkowie CKM zaproponowali szereg drobnych zmian w projekcie standardu opisu. Najwięcej uwagi poświęcili zamieszczonemu w normie słownikowi terminów, w wielu wypadkach proponując odmienne brzmienie definicji lub sugerując zmianę terminów opisujących niektóre zdefiniowane pojęcia.

Na zakończenie podjęto uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących prac nad standaryzacją opisu materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych. Rekomendacje zostały przedstawione Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Część z nich dotyczy propozycji do uwzględnienia w dalszych pracach nad NOMA, a dwie mają charakter szerszy – CKM zarekomendowała powrót do prac nad nowym słownikiem archiwalnym oraz rozstrzygnięcie kwestii statusu i opisu kopii z zasobów obcych, które znajdują się w Archiwach Państwowych.

W dniach 2 i 6 października 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Plan posiedzenia obejmował dwa zagadnienia.

  1. Omówienie projektu ankiety dotyczącej zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZoSIA. Zadanie to przewidziano jako element koncepcji przygotowania założeń do rozwoju systemu informatycznego. Projekt został przygotowany w ramach wcześniejszych prac na forum dyskusyjnym. Ankieta składa się z szeregu pytań pogrupowanych tematycznie. Dotyczą one zarówno aktualnej budowy systemu i ergonomii pracy, w tym wykorzystywania paneli edycyjnych, jak i sugerowanych kierunków jego rozwoju. Po omówieniu projekt został zatwierdzony i przekazany Naczelnemu Dyrektorowi (podjęcie uchwały nr 6 z dnia 6 października 2020 r.).
  2. Omówienie wykazu przepisów metodycznych pod kątem ich nowelizacji lub uchylenia. Dyskusja była kontynuacją prac rozpoczętych w 2012 roku przez zespół naukowy do spraw analizy i nowelizacji przepisów metodycznych, stanowiących jeden z punktów planu pracy CKM. Zapoznano się z wykazem 31 zagadnień rzeczowych (przepisy istniejące, projekty oraz tematy do opracowania) i wybrano z niego sześć zagadnień, których regulacja może mieć wpływ na kształt systemu informacji. Zarekomendowano je do uwzględnienia w pracach NDAP w pierwszej kolejności (podjęcie uchwały nr 7 z dnia 6 października 2020 r.).

 

LLp.

Jednostka

Czy czytelnia została otwarta

Data ponownego otwarcia

Dni i godziny pracy czytelni

1

Archiwum Główne Akt Dawnych

nie

-

-

2

Archiwum Akt Nowych

nie

-

-

3

Narodowe Archiwum Cyfrowe

nie

-

-

4

Archiwum Państwowe w Białystoku

nie

-

-

5

Archiwum Państwowe w Białystoku Oddział w Łomży

tak

od 25.05.2020

poniedziałek-piątek

8.00-15.00

 6

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy- Centrala

nie

-

-

7

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy- ul. Wiślana

nie

-

-

 8

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

nie

-

 -

9

Archiwum Państwowe w Częstochowie

nie

-

-

10

Archiwum Państwowe w Gdańsku

nie

-

-

11

Archiwum Państwowe Gdańsku Oddział w Gdyni

nie

-

-

12

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

tak

od 06.05.2020

poniedziałek-piątek

8:00-11:00 i 12:00-15:00

13

Archiwum Państwowe w Kaliszu

nie

-

-

14

Archiwum Państwowe w Katowicach

nie

-


-
 

 15

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsko-Biała

nie

-

-

 16

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział  w Cieszynie

nie

-

-

 17

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

nie

-

-

 18

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

nie

-

-

19

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

nie

-

-

20

Archiwum Państwowe w Kielcach

nie

-

-

21

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

nie

-

-

22

Archiwum Państwowe w Koszalinie

nie

-

-

23

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

nie

-

-

24

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

nie

-

-

25

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III  - ul. Sienna

nie

-

-

 26

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział I - Wawel,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział II – ul. Grodzka,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział IV – ul. Orzeszkowej i

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział V - Lubicz

nie

-

-

 27

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni

nie

-

-

 28

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

nie

-

-

 29

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

nie

-

-

 30

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach

nie

-

-

31

Archiwum Państwowe w Lesznie

nie

-

-

32

Archiwum Państwowe w Lublinie

nie

-

-

 33

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie

nie

-

-

 34

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

nie

-

-

 35

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

nie

-

-

36

Archiwum Państwowe w Łodzi- al. Kościuszki

nie

-

-

 37

Archiwum Państwowe w Łodzi- pl. Wolności

nie

-

-

 38

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

nie

-

-

39

Archiwum Państwowe w Malborku

tak

-

-

40

Archiwum Państwowe w Olsztynie

nie

-

-

41

Archiwum Państwowe w Opolu- Centrala

tak

-

-

42 

Archiwum Państwowe w Opolu- budynek nr 2 w Opolu-Groszowicach

nie

-

 -

43

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

nie

-

-

44

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

nie

-

 -

45

Archiwum Państwowe w Płocku

nie

-

-

46

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie

nie

-

-

47

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy

nie

-

 -

48

Archiwum Państwowe w Poznaniu

nie

-

-

49

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

nie

-

-

50

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

nie

-

-

51

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

nie

-

-

52

Archiwum Państwowe w Przemyślu

nie

-

-

53

Archiwum Państwowe w Radomiu

nie

-

-

54

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

nie

-

-

55

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

nie

-

-

56

Archiwum Państwowe w Siedlcach

nie

-

-

57

Archiwum Państwowe w Suwałkach

nie

-

-

58

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Elku

nie

-

-

59

Archiwum Państwowe w Szczecinie

nie

-

-

60

Archiwum Państwowe w Szczecin Oddział w Międzyzdrojach

nie

-

-

61

Archiwum Państwowe w Szczecin Oddział w Stargardzie

nie

-

-

62

Archiwum Państwowe w Toruniu- Centrala

nie

-

-

63

Archiwum Państwowe w Toruniu- Oddział II

nie

-

-

64

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

nie

-

-

65

Archiwum Państwowe w Warszawie

nie

-

-

66

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

nie

-

-

67

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

nie

-

-

68

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mlawie

nie

-

-

69

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku

nie

-

-

70

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

nie

-

-

71

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

nie

-

-

72

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

nie

-

-

73

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

nie

-.

-

74

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

nie

-

-

75

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

nie

-

-

76

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Odział w Legnicy

nie

-

-

77

Archiwum Państwowe w Zamościu

nie

-

-

78

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

nie

-

-

 

W dniach 24-26 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Plan posiedzenia obejmował cztery zagadnienia.

  1. Założenia do systemu informacji archiwalnej – kontynuowana była dyskusja rozpoczęta na poprzednich posiedzeniach. Wyznaczono też kierunki dalszych prac i zadania na najbliższe tygodnie: przegląd i weryfikacja oceny przepisów NDAP – kontynuacja prac rozpoczętych w 2012 roku z uwzględnieniem zmian, które zaszły od tego czasu; przygotowanie ankiety w sprawie wymagań do systemu, która będzie skierowana do: archiwów państwowych, innych instytucji oraz uczelni kształcących w dziedzinie archiwistyki; zapoznanie się z dotychczas wypracowanymi koncepcjami systemu informacji archiwalnej; prace nad projektem NOMA 0.2 i dostosowanie go do obecnego stanu metodyki i sytuacji, np. włączenie do projektu elementów opisu dokumentów elektronicznych i metadanych, aby mógł być podstawą centralnego modułu opisu w systemie.
  2. Zaopiniowanie sposobu postępowania w przypadku przejmowania dopływów do zespołów opracowanych.
  3. Zakończenie prac nad zagadnieniem porządkowania i inwentaryzacji źródeł muzycznych i podjęcie uchwały nr 4 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o projekcie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji źródeł muzycznych w archiwach państwowych.
  4. Zakończenie prac nad projektem rekomendacji (podjęcie uchwały nr 5 z dnia 26 czerwca 2020 r.) dotyczących sporządzania opisów w systemach EZD w archiwach państwowych, jako kontynuacja wdrażania w archiwach państwowych zasad działania kancelarii elektronicznej, z której dokumentacja będzie przekazywana do Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy. Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Przekaż zbiory do archiwum państwowego i stwórz z nami wielkie Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Archiwa państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą, zabezpieczają i przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. Materiały gromadzone w archiwach państwowych przechowywane są wieczyście.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy - osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach internetowych to cenne źródła dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Efektem akcji będzie wyjątkowa kolekcja dokumentacji z „czasów zarazy”, stworzona przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), gdzie każdy będzie mógł je przeglądać w formie online.

Jak przekazać swój materiał?

W akcji biorą udział 33 archiwa państwowe, ich 39 oddziałów w całej Polsce oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zebrane i powstałe w czasie pandemii materiały, można przekazywać drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Forma przekazywanych materiałów jest dowolna od różnego typu dokumentów np. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy.

Przekazując materiał musisz być jego właścicielem, czyli może być on wytworzony tylko i wyłącznie przez Ciebie, albo powinieneś posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim.

Każdy materiał powinien być opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji.


Wrzuć do skrzynki

Od dziś w każdym z 33 archiwów państwowych i ich 39 oddziałów czekają na darczyńców specjalne pojemniki oznaczone hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. W pojemniku należy umieścić zbiory, które chcesz przekazać. W trakcie wizyty zostaniesz poproszony przez pracownika archiwum państwowego o podpisanie umowy darowizny. W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Wzór umowy (pdf, 151 KB).

Jeśli chciałbyś zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, poinformuj o tym pracownika archiwum. Archiwum przygotuje dla Ciebie kopie przejmowanych materiałów w formie cyfrowej (w wyjątkowych przypadkach może być wykonana także kopia tradycyjna w późniejszym, uzgodnionym z Tobą terminie).

Skrzynka Archiwum Pandemii będzie otwierana po 4-5 dobach kwarantanny przekazanej dokumentacji. Wtedy też będzie możliwe sporządzenie dla Ciebie kopii i przesłanie ich na Twój adres pocztą elektroniczną. Po otwarciu skrzynki Archiwum Pandemii i zweryfikowaniu jej zawartości, otrzymasz od nas również egzemplarz umowy podpisanej przez dyrektora właściwego archiwum państwowego oraz z list od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z podziękowaniem za włączenie się do akcji.


Prześlij mailem

Zgłoszenie chęci udziału w akcji możesz przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gdzie odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy Ci dalszych informacji oraz wskażemy, do którego archiwum najlepiej przekazać materiał.

Możesz też bezpośrednio przesłać materiały na adres podany przez właściwe dla twojego miejsca zamieszkania archiwum.

Baza adresów.


 

KONKURS

„O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”

Wyniki konkursu

 


Epidemie na ziemiach polskich w zasobach archiwalnych

 

 

#Zostańwdomu i Szukaj w Archiwach

 

#Zostańwdomu i Zostań Rodzinnym Archiwistą

 

#Zostańwdomu i zobacz wystawę w Archiwach

 

#Zostańwdomu i poczytaj w Archiwach

 

#Zostańwdomu i pooglądaj w Archiwach

 

#Zostańwdomu i ucz się w Archiwach

 

Deklaracja dostępności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jency1920.archiwa.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,

- do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

- niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

- brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,

- brak mapy dojazdu do siedziby, czy mapy jednostek podległych,

- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Beata Żelazek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 56 54 630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. NDAP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, NDAP niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe NDAP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w NDAP: https://ndap.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

 

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rakowieckiej. Wejście z poziomu gruntu. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Policji

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, po minięciu wiatrołapu. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu klatki schodowej A, po prawej stronie przed schodami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pod nawierzchnią parkingu, w okolicy szlabanu i bramy wjazdowej znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

- pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faks do Kancelarii 22 565 46 14.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

 W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

NDAP posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji budynku znajduje się urządzenie AED.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl