-A
+A

Uncategorised

Skład:

 1. Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – przewodniczący,
 2. dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie),
 3. dr Maciej Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi),
 4. Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),
 5. Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),
 6. dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych),
 7. Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),
 8. dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),
 9. dr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
 10. Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).

Posiedzenia:

W dniach 1 - 2 czerwca 2021 r. odbyło się plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej, ostatnie w bieżącej kadencji. Obrady koncentrowały się na dwóch zagadnieniach. Na początku podsumowano wyniki „Ankiety dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, przeprowadzonej w I kwartale 2021 r. w Archiwach Państwowych i podmiotach nie podlegających Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Zawartość ankiet była wcześniej analizowana przez członków CKM, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zamieszczone w ankietach opinie i uwagi były materią do sformułowania rekomendacji, co do wykorzystania ich w pracach nad nowym systemem informatycznym oraz w normatywach metodycznych. Rekomendacje zawarto w uchwale nr 10.

Kolejnym tematem obrad były opinie i uwagi zgłoszone w I kwartale 2021 r. przez Archiwa Państwowe w odniesieniu do projektu zarządzenia w sprawie sporządzania indeksów w Archiwach Państwowych. Uchwała nr 11 CKM, podjęta na zakończenie, zawiera kilka rekomendacji generalnych, w tym ograniczenie regulacji do tworzenia haseł indeksowych jedynie do materiałów archiwalnych, a także szereg szczegółowych opinii odnoszących się do różnych zapisów projektu zarządzenia.

Obecny na posiedzeniu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, zasygnalizował potrzebę kontynuacji niektórych prac CKM w trakcie kolejnej kadencji.

Informacja na temat otwartych czytelni w Archiwach Państwowych:

Lp.

Jednostka

Czy czytelnia jest otwarta

1

Archiwum Główne Akt Dawnych

otwarta

2

Archiwum Akt Nowych

otwarta

3

Narodowe Archiwum Cyfrowe

otwarta

4

Archiwum Państwowe w Białymstoku

otwarta

5

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Oddział w Łomży

otwarta

6

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy -Centrala

otwarta

7

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

- ul. Wiślana

otwarta

8

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Oddział w Inowrocławiu

zamknięta

9

Archiwum Państwowe w Częstochowie

otwarta

10

Archiwum Państwowe w Gdańsku

otwarta

11

Archiwum Państwowe Gdańsku

Oddział w Gdyni

otwarta

12

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

otwarta

13

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 

otwarta

14

Archiwum Państwowe w Katowicach

otwarta

15

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Bielsko-Biała

otwarta

16

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział  w Cieszynie

otwarta

17

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Gliwicach

otwarta

18

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Pszczynie

otwarta

19

Archiwum Państwowe w Katowicach

Oddział w Raciborzu

otwarta

20

Archiwum Państwowe w Kielcach

otwarta

21

Archiwum Państwowe w Kielcach

Oddział w Sandomierzu

otwarta

22

Archiwum Państwowe w Koszalinie

otwarta

23

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Oddział w Słupsku

otwarta

24

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Oddział w Szczecinku

otwarta

     

 25

Archiwum Narodowe w Krakowie - ul. Rakowicka 22E


otwarta

26

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Bochni

zamknięta do odwołania

 27

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Nowym Sączu

otwarta

28

Archiwum Narodowe w Krakowie

Oddział w Tarnowie

otwarta

29

Archiwum Narodowe w Krakowie

 Ekspozytura w Spytkowicach

zamknięta

30

Archiwum Państwowe w Lesznie

otwarta

31

Archiwum Państwowe w Lublinie

otwarta

32

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Chełmie

otwarta

33

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Kraśniku

otwarta

34

Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Radzyniu Podlaskim

otwarta

35

Archiwum Państwowe w Łodzi

- al. Kościuszki

otwarta

36

Archiwum Państwowe w Łodzi

 - pl. Wolności

otwarta

37

Archiwum Państwowe w Łodzi

Oddział w Sieradzu

otwarta

38

Archiwum Państwowe w Malborku

otwarta

39

Archiwum Państwowe w Olsztynie

otwarta

40

Archiwum Państwowe w Opolu

otwarta

41

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

otwarta

42

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

otwarta

43

Archiwum Państwowe w Płocku

otwarta

44

Archiwum Państwowe w Płocku

Oddział w Kutnie

otwarta

45

Archiwum Państwowe w Płocku

Oddział w Łęczycy

otwarta

46

Archiwum Państwowe w Poznaniu

otwarta

47

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Gnieźnie

otwarta

48

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Koninie

otwarta

49

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Pile

otwarta

50

Archiwum Państwowe w Przemyślu

otwarta

51

Archiwum Państwowe w Radomiu

otwarta

52

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

otwarta

53

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

otwarta

54

Archiwum Państwowe w Siedlcach

otwarta

55

Archiwum Państwowe w Suwałkach

otwarta

56

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Oddział w Ełku

otwarta

 

57

Archiwum Państwowe w Szczecinie

otwarta

58

Archiwum Państwowe w Szczecin

Oddział w Międzyzdrojach

otwarta

59

Archiwum Państwowe w Szczecin

Oddział w Stargardzie

otwarta

60

Archiwum Państwowe w Toruniu Centrala

otwarta

61

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział II

otwarta

62

Archiwum Państwowe w Toruniu

Oddział we Włocławku

otwarta

63

Archiwum Państwowe w Warszawie

otwarta

64

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Grodzisku Mazowieckim

otwarta

65

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Łowiczu

otwarta

66

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Mławie

otwarta

67

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Otwocku

otwarta

68

Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Pułtusku

otwarta

69

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

otwarta

70

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Bolesławcu

otwarta

71

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze

otwarta

72

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

otwarta

73

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 Odział w Legnicy

otwarta

74

Archiwum Państwowe w Zamościu

otwarta

75

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

otwarta

Stan na 13.12.2021 r.

Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni są  na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwów. W celu ustalenia zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

W dniach 14, 15 i 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej w trybie zdalnym. Przedmiotem spotkania było omówienie elementów założeń do projektu modernizacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, które mogłyby zostać uwzględnione w projektowanym systemie informatycznym dla archiwów. Dyskusja skupiona była wokół wymagań dotyczących siedmiu obszarów/zadań/działań Archiwów Państwowych, tzn.: ewidencji, przechowywania, opracowania, konserwacji, digitalizacji, udostępniania oraz planowania i sprawozdawczości. Posiedzenie zostało zakończone sformułowaniem rekomendacji w tym zakresie.

W uchwale nr 9, oprócz wymagań dotyczących wskazanych obszarów, CKM zarekomendowała dwa działania, których efekty powinny być wzięte pod uwagę w dalszych pracach projektowych. Są nimi: rozpoznanie potrzeb oraz doświadczeń i narzędzi informatycznych już stosowanych w Archiwach Państwowych do wspomagania procesów konserwacji, digitalizacji i udostępniania oraz przeprowadzenie analizy dokumentacji tworzonej przez Archiwa Państwowe w celu wskazania miejsca jej gromadzenia i przechowywania – w aktach spraw w systemie EZD lub w systemie informatycznym. Zarekomendowano też wprowadzenie do stosowania pojęcia „jednostka informacyjna”.

W spotkaniu oprócz członków CKM i przedstawicieli Kierownictwa NDAP wzięli udział zaproszeni eksperci: dr Adam Baniecki (AP we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu), Justyna Soliwoda i Maciej Zdunek (Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz Michał Kaca (Departament Informatyzacji Archiwów NDAP).

W dniach 28 października oraz 5, 10 i 13 listopada 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Przedmiotem posiedzenia było omówienie i zaopiniowanie projektu Normy opisu materiałów archiwalnych NOMA 0.2. W trakcie kolejnych spotkań członkowie CKM zaproponowali szereg drobnych zmian w projekcie standardu opisu. Najwięcej uwagi poświęcili zamieszczonemu w normie słownikowi terminów, w wielu wypadkach proponując odmienne brzmienie definicji lub sugerując zmianę terminów opisujących niektóre zdefiniowane pojęcia.

Na zakończenie podjęto uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących prac nad standaryzacją opisu materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych. Rekomendacje zostały przedstawione Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Część z nich dotyczy propozycji do uwzględnienia w dalszych pracach nad NOMA, a dwie mają charakter szerszy – CKM zarekomendowała powrót do prac nad nowym słownikiem archiwalnym oraz rozstrzygnięcie kwestii statusu i opisu kopii z zasobów obcych, które znajdują się w Archiwach Państwowych.

W dniach 2 i 6 października 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Plan posiedzenia obejmował dwa zagadnienia.

 1. Omówienie projektu ankiety dotyczącej zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZoSIA. Zadanie to przewidziano jako element koncepcji przygotowania założeń do rozwoju systemu informatycznego. Projekt został przygotowany w ramach wcześniejszych prac na forum dyskusyjnym. Ankieta składa się z szeregu pytań pogrupowanych tematycznie. Dotyczą one zarówno aktualnej budowy systemu i ergonomii pracy, w tym wykorzystywania paneli edycyjnych, jak i sugerowanych kierunków jego rozwoju. Po omówieniu projekt został zatwierdzony i przekazany Naczelnemu Dyrektorowi (podjęcie uchwały nr 6 z dnia 6 października 2020 r.).
 2. Omówienie wykazu przepisów metodycznych pod kątem ich nowelizacji lub uchylenia. Dyskusja była kontynuacją prac rozpoczętych w 2012 roku przez zespół naukowy do spraw analizy i nowelizacji przepisów metodycznych, stanowiących jeden z punktów planu pracy CKM. Zapoznano się z wykazem 31 zagadnień rzeczowych (przepisy istniejące, projekty oraz tematy do opracowania) i wybrano z niego sześć zagadnień, których regulacja może mieć wpływ na kształt systemu informacji. Zarekomendowano je do uwzględnienia w pracach NDAP w pierwszej kolejności (podjęcie uchwały nr 7 z dnia 6 października 2020 r.).

 

LLp.

Jednostka

Czy czytelnia została otwarta

Data ponownego otwarcia

Dni i godziny pracy czytelni

1

Archiwum Główne Akt Dawnych

nie

-

-

2

Archiwum Akt Nowych

nie

-

-

3

Narodowe Archiwum Cyfrowe

nie

-

-

4

Archiwum Państwowe w Białystoku

nie

-

-

5

Archiwum Państwowe w Białystoku Oddział w Łomży

tak

od 25.05.2020

poniedziałek-piątek

8.00-15.00

 6

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy- Centrala

nie

-

-

7

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy- ul. Wiślana

nie

-

-

 8

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

nie

-

 -

9

Archiwum Państwowe w Częstochowie

nie

-

-

10

Archiwum Państwowe w Gdańsku

nie

-

-

11

Archiwum Państwowe Gdańsku Oddział w Gdyni

nie

-

-

12

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

tak

od 06.05.2020

poniedziałek-piątek

8:00-11:00 i 12:00-15:00

13

Archiwum Państwowe w Kaliszu

nie

-

-

14

Archiwum Państwowe w Katowicach

nie

-


-
 

 15

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsko-Biała

nie

-

-

 16

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział  w Cieszynie

nie

-

-

 17

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

nie

-

-

 18

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

nie

-

-

19

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

nie

-

-

20

Archiwum Państwowe w Kielcach

nie

-

-

21

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

nie

-

-

22

Archiwum Państwowe w Koszalinie

nie

-

-

23

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

nie

-

-

24

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

nie

-

-

25

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III  - ul. Sienna

nie

-

-

 26

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział I - Wawel,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział II – ul. Grodzka,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział IV – ul. Orzeszkowej i

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział V - Lubicz

nie

-

-

 27

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni

nie

-

-

 28

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

nie

-

-

 29

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

nie

-

-

 30

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach

nie

-

-

31

Archiwum Państwowe w Lesznie

nie

-

-

32

Archiwum Państwowe w Lublinie

nie

-

-

 33

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie

nie

-

-

 34

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

nie

-

-

 35

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

nie

-

-

36

Archiwum Państwowe w Łodzi- al. Kościuszki

nie

-

-

 37

Archiwum Państwowe w Łodzi- pl. Wolności

nie

-

-

 38

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

nie

-

-

39

Archiwum Państwowe w Malborku

tak

-

-

40

Archiwum Państwowe w Olsztynie

nie

-

-

41

Archiwum Państwowe w Opolu- Centrala

tak

-

-

42 

Archiwum Państwowe w Opolu- budynek nr 2 w Opolu-Groszowicach

nie

-

 -

43

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

nie

-

-

44

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

nie

-

 -

45

Archiwum Państwowe w Płocku

nie

-

-

46

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie

nie

-

-

47

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy

nie

-

 -

48

Archiwum Państwowe w Poznaniu

nie

-

-

49

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

nie

-

-

50

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

nie

-

-

51

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

nie

-

-

52

Archiwum Państwowe w Przemyślu

nie

-

-

53

Archiwum Państwowe w Radomiu

nie

-

-

54

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

nie

-

-

55

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

nie

-

-

56

Archiwum Państwowe w Siedlcach

nie

-

-

57

Archiwum Państwowe w Suwałkach

nie

-

-

58

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Elku

nie

-

-

59

Archiwum Państwowe w Szczecinie

nie

-

-

60

Archiwum Państwowe w Szczecin Oddział w Międzyzdrojach

nie

-

-

61

Archiwum Państwowe w Szczecin Oddział w Stargardzie

nie

-

-

62

Archiwum Państwowe w Toruniu- Centrala

nie

-

-

63

Archiwum Państwowe w Toruniu- Oddział II

nie

-

-

64

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

nie

-

-

65

Archiwum Państwowe w Warszawie

nie

-

-

66

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

nie

-

-

67

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

nie

-

-

68

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mlawie

nie

-

-

69

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku

nie

-

-

70

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

nie

-

-

71

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

nie

-

-

72

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

nie

-

-

73

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

nie

-.

-

74

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

nie

-

-

75

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

nie

-

-

76

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Odział w Legnicy

nie

-

-

77

Archiwum Państwowe w Zamościu

nie

-

-

78

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

nie

-

-

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl