-A
+A

Archiwum miasta Krakowa, XIII-XVIII w.

3. Archiwum miasta Krakowa, XIII-XVIII w. Archiwum Państwowe m. Krakowa, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16 Archiwum miejskie będące źródłem podstawowych informacji o dziejach miasta, które od XIII do XVII w. było jednym z głównych ośrodków życia gospodarczego i kulturalnego Europy i jest wpisane na światową listę dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 270 dokumentów przedstawiających przywileje i statuty miasta oraz księgi miejskie (3009 jednostek archiwalnych).Obejmują one m.in.księgi rady, ławy i wójta, kopiarze, rachunkowe, podatkowe i celne pochodzące z kancelarii miasta Krakowa. Unikatem w Europie środkowowschodniej jest księga miejska (1300-1375) zawierająca wszystkie świadectwa administracji miasta tego okresu. Całość począwszy od oryginalnego dokumentu lokacyjnego z 1257 r. aż do 1795 r. stanowi unikatową kolekcję dokumentów i ksiąg miasta , które od XII do XVI w. było stolicą Polski, w którym znajdował się ośrodek polityczny (dwór królewski) i kulturalny (uniwersytet o znacznym dorobku), skupiający licznych cudzoziemców (głównie Niemców i Włochów) a wśród nich artystów europejskiej miary (Wit Stwosz, Berecci, Padovano). W Krakowie funkcjonowały pierwsze polskie drukarnie a kultura Europy Zachodniej stykała się ze wschodnimi prądami z obszaru kultury islamu i dziedzictwa Bizancjum. Wszystkie te zjawiska znajdują odbicie w księgach miejskich. Kryteria: 2, 3 i dwa uzupełniające. Archiwalia: autentyczne, unikatowe i dobrze zachowane.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl