Traktaty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XIV-XV w.

Traktaty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XIV-XV w.

DrukujDrukuj - wersja mobilna

5. Traktaty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XIV-XV w. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22 Zbiór średniowiecznych dzieł naukowych oobejmującychmapy, tablice astronomiczne, studia teoretyczne i komentarze. Traktaty (11 rękopisów) dotyczące geografii, matematyki i astronomii (1364-1493). Dzieła te, autorstwa profesorów uniwersytetu m.in. Bernarda Wapowskiego, Wojciecha z Brudzewa, Jana z Głogowa, Sędziwoja z Czechla, świadczą o dużym znaczeniu ośrodka krakowskiego dla rozwoju tych nauk w średniowieczu i renesansie. Traktaty są przykładem nowoczesnej myśli naukowej i obrazują szczególnie sprzyjający klimat, w którym mogła powstać rewolucyjna teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika m.in. studiującego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kryteria: 3, 4 i dwa uzupełniające. Traktaty: autentyczne i unikatowe, dobrze zachowane.