IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata

IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata

DrukujDrukuj - wersja mobilna

IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata odbędzie się w Warszawie w dniach 18-21 maja 2011 r. i przebiegać będzie pod hasłem „Kultura – Pamięć – Tożsamość” (Culture – Memory – Identities). Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a za jego przygotowanie odpowiedzialne są trzy instytucje: Polski Komitet ds. UNESCO, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Narodowe Centrum Kultury.

Konferencja ma stać się okazją do namysłu nad działaniami podejmowanymi w ramach Programu w szerszym kontekście zależności między kulturami, pamięcią i tożsamością oraz wyzwaniami współczesności, z jakimi owe zjawiska są powiązane. Zamiarem organizatorów jest zainicjowanie wśród uczestników konferencji dyskusji na temat inicjatyw poświęconych dziedzictwu ludzkości zachowanemu w formie dokumentów, dziedzictwu niematerialnemu oraz kulturowej różnorodności.

W programie konferencji zaplanowano wykład inaugurujący, sesje plenarne oraz równoległe sesje panelowe. W gronie referentów znaleźli się najwybitniejsi eksperci reprezentujący środowiska naukowe i instytucje pamięci z całego świata. Obrady toczyć się będą w języku polskim, angielskim i francuskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Uzupełnieniem konferencji będzie atrakcyjny program kulturalny. W trakcie pobytu w Warszawie uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z polskimi obiektami wpisanymi na Światową Listę Programu, zwiedzając poświęconą im wystawę plenerową oraz poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi dokumentami podczas wizyty w czterech warszawskich instytucjach: Bibliotece Narodowej, Żydowskim Instytucie Historycznym, Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Planowana jest także organizacja innych wydarzeń towarzyszących, w tym zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz projekcja filmu na temat zniszczenia Warszawy w 1944 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy od 1 lutego 2011 r. do rejestracji na stronie konferencji. Dzięki objęciu konferencji mecenatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udział w konferencji oraz imprezach towarzyszących jest całkowicie bezpłatny.