-A
+A

Polityka prywatności

 

Właścicielem portalu internetowego archiwa.gov.pl, zwanego dalej „portalem”, jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zwana dalej „Naczelną Dyrekcją”, mieszczącą się pod adresem 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D.

Portal archiwa.gov.pl zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

Naczelna Dyrekcja jako urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.archiwa.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Naczelnej Dyrekcji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Obowiązek informacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Jacek Wilim

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH oraz podmiotom udzielającym wsparcia NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Gromadzenie danych

1) Automatycznie przez serwer – w zakresie parametrów połączenia.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania http
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Naczelnej Dyrekcji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Naczelnej Dyrekcji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2) Podawane przez użytkowników – w zakresie danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez portal (np. Newsletter NDAP), może wiązać się z dobrowolnym podaniem danych osobowych użytkownika portalu. Dlatego też określone funkcjonalności są udostępniane dopiero w szczególności po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w procesie rejestracji.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Naczelnej Dyrekcji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.


Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu Naczelnej Dyrekcji nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

Pliki Cookies
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania i zawartość
V2ARCHIWAGOVPL Ustawienia Zapamiętywanie czy użytkownik zapoznał się z informacją na temat Cookies, zawartość: cookie
V2ARCHIWAGOVPL-FONT Ustawienia Zapamiętywanie rozmiaru czcionki na stronie; zawartość: font_plus1, font_plus_2 lub pusta wartość
nazwa generowana automatycznie i szyfrowana algorytmem MD5 Ustawienia Zapamiętywanie wersji językowej; zawartość: pl-PL, en-GB lub pusta wartość

Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies z poziomu przeglądarki internetowej.

 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach IE 7 i IE 8
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Opera
  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Apple Safari
  http://www.apple.com/support/safari/

W takim przypadku pliki nie będą zapisywane po stronie przeglądarki.

 

Odnośniki do innych stron

Portal Naczelnej Dyrekcji zawiera odnośniki do innych stron WWW. Naczelna Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu archiwa.gov.pl.


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
W razie wątpliwości co do treści Polityki prywatności portalu archiwa.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl