Informacja dla subskrybentów „Newsletter NDAP”

Informacja dla subskrybentów „Newsletter NDAP”

DrukujDrukuj - wersja mobilna

 

Informacje ogólne:

W związku z coraz większym zainteresowaniem obywateli problematyką dotyczącą działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i sieć Archiwów Państwowych w Polsce, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (NDAP) uruchomił, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter NDAP”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP” zawierającego informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

 

Proces zapisywania:

Usługa „Newsletter NDAP” świadczona jest wyłącznie dla zapisanych osób. W celu dokonania zapisu należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę internetową o adresie https://news.archiwa.gov.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny „Formularz subskrypcji”:

a) zapoznać się z treścią zawartą w „Formularzu subskrypcji”.

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517, w celu korzystania z prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych usługi „Newsletter NDAP”; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

c) potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP” oraz „Polityką prywatności” NDAP poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

d) w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby zapisującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących zapisu na „Newslettera NDAP”

3 Kliknąć na przycisk „ZAPISZ". Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie zapisywania, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany na e-mailem link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza zapisywanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Od tej chwili, na zapisane konto e-mail nadsyłane będą przez NDAP treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

 

Proces aktualizacji danych lub usunięcia (rezygnacji) z „Newslettera NDAP”:

W sytuacji zaistnienia potrzeby aktualizacji nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (rezygnacji) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”, należy:

1. Kliknąć na link znajdujący się w prawym dolnym rogu elektronicznego „Formularza „Newslettera NDAP” (bezpośredni adres internetowy linku: https://news.archiwa.gov.pl. Kliknięcie linku otworzy stronę internetową z elektronicznym formularzem o nazwie „Logowanie subskrybenta”.

2. Wprowadzić w pole o nazwie „Twój e-mail” nazwę elektronicznej skrzynki pocztowej, wobec której zachodzi potrzeba aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) z bazy usługi „Newsletter NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć do osoby wprowadzającej dane. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących czynności aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter NDAP”.

3. Kliknąć na przycisk „Logowanie”. Po tej czynności na wprowadzoną w polu o nazwie „Twój e-mail” elektroniczną skrzynkę pocztową nadesłany zostanie w sposób automatyczny list zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany e-mail zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

 

Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa zawierająca formularz elektroniczny, na którym można dokonać aktualizacji nazwy adresu e-mail bądź całkowicie usunąć (zrezygnować) adres e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

– W celu zmiany nazwy e-mail w bazie „Newsletter NDAP” należy wprowadzić nowy adres e-mail w dwa pola formularza (pola o nazwie: „Nowy e-mail” oraz „Zweryfikuj nowy e-mail”), potwierdzić zgodność wpisanych e-maili poprzez kliknięcie na pole wyboru (tj. symbol ), a następnie kliknąć na przycisk o nazwie „Zaktualizuj rekordy”. Zamiana adresu e-mail w bazie „Newsletter NDAP” nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający, nadesłany na zmieniony adres e-mail.

– W celu usunięcia (rezygnacji) konta e-mail z bazy subskrybentów „Newslettera NDAP” (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”) należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby zrezygnować z „Newsletter NDAP”. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji „Newslettera NDAP”.