-A
+A

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2019-2021

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze zarządzenia. Obecna Komisja została powołana na lata 2019-2021 zarządzeniem nr 26 z 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.

Skład:

1) Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie) - przewodniczący
2) Magdalena Sadza (Archiwum Państwowe w Warszawie) - zastępca przewodniczącego
3) dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz
4) Elżbieta Czajka (Archiwum Państwowe w Łodzi),
5) Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach),
6) Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),
7) Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),
8) dr hab. Wiesława Kwiatkowska,
9) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),
10) dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),
11) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu).

Posiedzenia:

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl