-A
+A

Znaczenie rozporządzeń MSWiA - szkolenie w AGAD 2007 r.

W dniach 8 i 15 maja 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie miało miejsce szkolenie dla pracowników archiwów mające na celu przybliżenie znaczenia rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Materiał szkoleniowy przygotowany został przez Kazimierza Schmidta z Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP.

W załączeniu pliki do pobrania:

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl