-A
+A

Wojenna skrzynka pocztowa


Publikacja Archiwum Państwowego w Przemyślu została wydana w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Wydawnictwo przybliża życie codzienne ludności cywilnej Przemyśla podczas oblężenia tamtejszej twierdzy. Była ona dwukrotnie oblegana przez Rosjan, a ostatecznie została wyswobodzona przez wojska niemieckie i austrowęgierskie w 1915 r.

W albumie zaprezentowano w układzie chronologicznym karty pocztowe i listy oraz pocztówki fotograficzne i fotografie ze Zbioru korespondencji wojennej lat 1914-1918, przechowywanego w przemyskim archiwum. Uzupełnienie publikacji stanowią wybrane notatki prasowe z wydawanych w Przemyślu w latach 1914-1915 „Wiadomości wojennych” oraz z tygodników „Ziemia Przemyska” i „Panteonu Polskiego”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl