Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Lista projektów zaakceptowanych do dofinansowania [pdf 389 KB]

Lista projektów niezakwalifikowanych ze względów merytorycznych [pdf 183 KB]

Lista projektów, które otrzymały powyżej 50 punktów, bez dofinansowania [pdf 156 KB]


Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2016”