Zgłaszanie kandydatów na członków komisji

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zaproszenie

Decyzja Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i trybu działania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach realizacji zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2016" (pdf, 821 KB)

zał. nr 1 - regulamin prac komisji konkursowej (doc, 36,5 KB)
zał. nr 2 - zaproszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji (doc, 36,0 KB)
zał. nr 3 - formularz zgłaszania kandydatów (doc, 33,0 KB)
zał. nr 4 - deklaracja udziału w pracach komisji (doc, 29,0 KB)
zał. nr 5 - deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów członków komisji konkursowej (doc, 40,5 KB)