-A
+A

Uncategorised

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Jacek Wilim

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH oraz podmiotom udzielającym wsparcia NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016*
  Plan i zakres prac Komisji w latach 2014-2016 (plik .pdf)


* Decyzją nr 60 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania, ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej; kadencja Komisji miała potrwać do roku 2017.

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze Decyzji. Obecna Komisja została powołana na lata 2016-2018 Decyzją nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. 10 stycznia 2017 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Decyzję nr 1 zmieniającą decyzję w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.

Skład:
1) Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - przewodnicząca,
2) Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz,
3) Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Małgorzata Król (Aarchiwum Akt Nowych),
5) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
6) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
7) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
8) Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie),
9) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
10) Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik .pdf)

 

Protokoły posiedzeń (do pobrania)
1. z 20 września 2016 r. (plik.pdf)
2. z 3 listopada 2016 r. (plik.pdf); załączniki
3. z 8 grudnia 2016 r. (plik.pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
4. z 22 lutego 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2
5. z 1 marca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3
6. z 29-31 marca 2017 r. (plik .pdf)
7. z 24 kwietnia 2017 r. (plik .pdf)
8. z 11-12 maja 2017 r. (plik .pdf)
9. z 5-7 lipca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
10. z 24 października 2017 r. (plik .pdf)
11. z 12-13 grudnia 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
12. z 7 marca 2018 r. (plik .pdf)
13. z 4-5 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
14. z 24 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załącznik
15. z 5-6 czerwca 2018 r. (plik. pdf)
16. z 10 lipca 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2
17. z 29 sierpnia 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2

Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji Metodycznej 2016-2018 (plik pdf).

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2018 r.)

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29 sierpnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r. Centralna Komisja Metodyczna zebrała się na XVII i zarazem ostatnim już posiedzeniu kadencji 2016-2018

Przewodnicząca CKM pani Hanna Staszewska podziękowała członkom Komisji za wspólną pracę i zaangażowanie oraz dokonała krótkiego podsumowania dwóch lat intensywnej działalności.

Podczas obrad zakończono prace nad projektem zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Wcześniej Centralna Komisja Metodyczna zwróciła się z prośbą do archiwów państwowych o zaopiniowanie projektu. Odpowiedzi otrzymano z 10 archiwów. Pięć z nich przesłało także swoje uwagi, które zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu.

Tekst projektu przekazano również przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Formalnie kadencja na lata 2016-2018 Centralnej Komisji Metodycznej upływa z dniem 5 września 2018 r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-6 czerwca 2018 r.

W dniach 5-6 czerwca w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne, 15. posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad zapoznano się z uwagami archiwów do projektu zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych. Uwagi przysłało 16 archiwów, wszystkie zostały omówione.
Kontynuowano także prace nad projektem zarządzenia w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Tak jak poprzednio, w ww. pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Planowane jest wysłanie gotowego projektu do archiwów w lipcu b.r.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 4-5 kwietnia 2018 r.

W dniach 4-5 kwietnia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Podczas obrad kontynuowano prace nad projektami zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.
W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, których wiedza i doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania z materiałami audiowizualnymi stanowią bardzo istotne i cenne wsparcie merytoryczne.

Ponadto zapoznano się z prezentacją Moniki Panter z Archiwum Państwowego w Gdańsku na temat źródeł muzycznych w archiwach oraz propozycją metod ich opracowania. Dr Bartosz Nowożycki (Departament Archiwistyki NDAP) przedstawił zebranym prezentację pt. „Records in Context RIC-CM w kierunku semantycznej interoperacyjności”, w której omówił główne założenia nowego standardu, będącego jeszcze na etapie roboczych prac w Międzynarodowej Radzie Archiwów.

Zaopiniowano pozytywnie projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie postępowania z rozbitymi zespołami (zbiorami) archiwalnymi w archiwach państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 24 kwietnia br.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 7 marca 2018 r.

W dniu 7 marca 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.

Przedmiotem obrad były projekty zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji fotografii w archiwach państwowych,
- w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych.

W trakcie dyskusji ustalono schemat tekstu przepisów oraz kolejność poszczególnych paragrafów. Rozważano także zestaw elementów opisu archiwalnego, właściwego do tak specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych. Bardzo przydatna i wartościowa okazała się pomoc merytoryczna i doświadczenie uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli Narodowego Archiwum Cyfrowego. Powyższe prace będą kontynuowane, także przy ścisłej współpracy z NAC.

Przedyskutowano również oraz uznano za zasadną potrzebę nowelizacji Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. Stosowny projekt zostanie przedstawiony Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Następne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej zaplanowane zostało na 4-5 kwietnia br.

 

POSIEDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI METODYCZNEJ (2017 r.)

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 12-13 grudnia 2017 r.

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018.
W trakcie posiedzenia przedyskutowano projekty nowelizacji przepisów metodycznych:
- w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych,
- w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.

Ich celem jest ujednolicenie obowiązujących przepisów z przygotowanymi przez CKM przepisami o ewidencjonowaniu oraz inwentaryzowaniu zasobu archiwalnego w archiwach - przede wszystkim dostosowano odpowiednie zapisy do obowiązku prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji w postaci elektronicznej w systemie ZoSIA.  

Krytycznie oceniono dotychczasowe wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych i zdecydowano o przygotowaniu nowego tekstu w tym zakresie. Omówiono także projekt przepisu dotyczący zasad eksploatacji  w archiwach systemu ZoSIA a także wykaz normatywów do uchylenia.

Kolejne posiedzenie CKM będzie poświęcone przepisom dot. postępowania z materiałami audiowizualnymi oraz fotografiami.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 5-7 lipca 2017 r.

W dniach 5-7 lipca 2017 r. odbyło się 9 posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018, podczas którego członkowie CKM zapoznali się z uwagami wniesionymi do projektów przepisów w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego, inwentaryzacji materiałów archiwalnych, sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, a także funkcjonowania komisji metodycznych. Omówiono także bieżące sprawy CKM, m.in. kwestię szkolenia dla archiwistów, które zostanie przeprowadzone jesienią b.r. w związku z planowanym wprowadzeniem nowym przepisów w 2018 r. Prace CKM są jednym z priorytetów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, stąd udział dr Wojciecha Woźniaka w posiedzeniach.  

Prace CKM będą kontynuowane na następnych spotkaniach.

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 29-31 marca 2017 r.

W dniach 29-31 marca b.r. odbyło się VI posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2016-2018. Podczas 3-dniowego spotkania kontynuowano prace nad projektami przepisów metodycznych: wstępnie uzgodniono tekst normatywu o ewidencji zasobu archiwalnego, zdecydowano o połączeniu w jeden przepis tekstów o inwentaryzacji, sporządzaniu inwentarza archiwalnego oraz zatwierdzaniu inwentarza, przedyskutowano projekt o komisjach metodycznych. Zgodnie z harmonogramem prac, uzgodnionym z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, proponowane w projektach zmiany zmierzają w kierunku ewidencji elektronicznej oraz inwentarza elektronicznego. Ponadto, kompetencje ostatecznego zatwierdzania inwentarzy mają być przekazane dyrektorom archiwów państwowych, z doradczym głosem komisji metodycznych.

Prace nad projektami będą kontynuowane za pomocą środków elektronicznej komunikacji oraz na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na 24 kwietnia. 

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej 22 lutego i 1 marca 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały uwagi archiwów państwowych oraz Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Projekt dotyczący akt stanu cywilnego, po poprawkach i uzupełnieniach postulowanych przez archiwa będzie przedmiotem dalszych prac. Uściślenia wymagają przede wszystkim kwestie związane z datacją jednostek archiwalnych.

Ponadto, członkowie CKM przedstawili sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych. Postanowiono połączyć projekty dotyczące inwentarza archiwalnego i inwentaryzacji w jeden przepis oraz uzgodniono sposób zapisu zaleceń w przepisie o ewidencji zasobu archiwalnego co do podawania rozmiaru zespołu w jednostkach archiwalnych oraz metrażu.

Usługa „Newsletter NDAP” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć archiwów państwowych w Polsce.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter NDAP” jest dobrowolne i bezterminowe.

 • W celu świadczenia usługi „Newsletter NDAP” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (adresy e-mail).

 • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany (aktualizacji) bądź usunięcia (rezygnacji) swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

 • Informacje dotyczące sposobu zapisu, aktualizacji i usunięcia (rezygnacji) danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: "Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP" oraz „Polityka prywatności” NDAP.

 • Administratorem danych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez NDAP wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter NDAP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter NDAP”.

Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera NDAP.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl