-A
+A

Uncategorised

 

Informacje ogólne:

W związku z coraz większym zainteresowaniem obywateli problematyką dotyczącą działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i sieć Archiwów Państwowych w Polsce, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (NDAP) uruchomił, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter NDAP”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP” zawierającego informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter NDAP” jest dobrowolne i bezterminowe.

 • W celu świadczenia usługi „Newsletter NDAP” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Każda zapisana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) swoich danych wprowadzonych w procesie zapisywania się na „Newsletter NDAP”.

 • Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności”.

 • Administratorem danych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter NDAP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter NDAP”.

 

Proces zapisywania:

Usługa „Newsletter NDAP” świadczona jest wyłącznie dla zapisanych osób. W celu dokonania zapisu należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę internetową o adresie https://news.archiwa.gov.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny „Formularz subskrypcji”:

a) zapoznać się z treścią zawartą w „Formularzu subskrypcji”.

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517, w celu korzystania z prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych usługi „Newsletter NDAP”; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

c) potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP” oraz „Polityką prywatności” NDAP poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

d) w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby zapisującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących zapisu na „Newslettera NDAP”

3 Kliknąć na przycisk „ZAPISZ". Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie zapisywania, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany na e-mailem link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza zapisywanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Od tej chwili, na zapisane konto e-mail nadsyłane będą przez NDAP treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

 

Proces aktualizacji danych lub usunięcia (rezygnacji) z „Newslettera NDAP”:

W sytuacji zaistnienia potrzeby aktualizacji nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (rezygnacji) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”, należy:

1. Kliknąć na link znajdujący się w prawym dolnym rogu elektronicznego „Formularza „Newslettera NDAP” (bezpośredni adres internetowy linku: https://news.archiwa.gov.pl. Kliknięcie linku otworzy stronę internetową z elektronicznym formularzem o nazwie „Logowanie subskrybenta”.

2. Wprowadzić w pole o nazwie „Twój e-mail” nazwę elektronicznej skrzynki pocztowej, wobec której zachodzi potrzeba aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) z bazy usługi „Newsletter NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć do osoby wprowadzającej dane. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących czynności aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter NDAP”.

3. Kliknąć na przycisk „Logowanie”. Po tej czynności na wprowadzoną w polu o nazwie „Twój e-mail” elektroniczną skrzynkę pocztową nadesłany zostanie w sposób automatyczny list zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany e-mail zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

 

Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa zawierająca formularz elektroniczny, na którym można dokonać aktualizacji nazwy adresu e-mail bądź całkowicie usunąć (zrezygnować) adres e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

– W celu zmiany nazwy e-mail w bazie „Newsletter NDAP” należy wprowadzić nowy adres e-mail w dwa pola formularza (pola o nazwie: „Nowy e-mail” oraz „Zweryfikuj nowy e-mail”), potwierdzić zgodność wpisanych e-maili poprzez kliknięcie na pole wyboru (tj. symbol ), a następnie kliknąć na przycisk o nazwie „Zaktualizuj rekordy”. Zamiana adresu e-mail w bazie „Newsletter NDAP” nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający, nadesłany na zmieniony adres e-mail.

– W celu usunięcia (rezygnacji) konta e-mail z bazy subskrybentów „Newslettera NDAP” (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”) należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby zrezygnować z „Newsletter NDAP”. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji „Newslettera NDAP”.

 

 

Właścicielem portalu internetowego archiwa.gov.pl, zwanego dalej „portalem”, jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zwana dalej „Naczelną Dyrekcją”, mieszczącą się pod adresem 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D.

Portal archiwa.gov.pl zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

Naczelna Dyrekcja jako urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.archiwa.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Naczelnej Dyrekcji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Obowiązek informacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
Tel. +48 22 565 46 00

Inspektor Ochrony Danych w NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Jacek Wilim

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH oraz podmiotom udzielającym wsparcia NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Gromadzenie danych

1) Automatycznie przez serwer – w zakresie parametrów połączenia.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania http
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Naczelnej Dyrekcji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Naczelnej Dyrekcji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2) Podawane przez użytkowników – w zakresie danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez portal (np. Newsletter NDAP), może wiązać się z dobrowolnym podaniem danych osobowych użytkownika portalu. Dlatego też określone funkcjonalności są udostępniane dopiero w szczególności po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w procesie rejestracji.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Naczelnej Dyrekcji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.


Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu Naczelnej Dyrekcji nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

Pliki Cookies
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania i zawartość
V2ARCHIWAGOVPL Ustawienia Zapamiętywanie czy użytkownik zapoznał się z informacją na temat Cookies, zawartość: cookie
V2ARCHIWAGOVPL-FONT Ustawienia Zapamiętywanie rozmiaru czcionki na stronie; zawartość: font_plus1, font_plus_2 lub pusta wartość
nazwa generowana automatycznie i szyfrowana algorytmem MD5 Ustawienia Zapamiętywanie wersji językowej; zawartość: pl-PL, en-GB lub pusta wartość

Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies z poziomu przeglądarki internetowej.

 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach IE 7 i IE 8
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Opera
  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Apple Safari
  http://www.apple.com/support/safari/

W takim przypadku pliki nie będą zapisywane po stronie przeglądarki.

 

Odnośniki do innych stron

Portal Naczelnej Dyrekcji zawiera odnośniki do innych stron WWW. Naczelna Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu archiwa.gov.pl.


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
W razie wątpliwości co do treści Polityki prywatności portalu archiwa.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona w przygotowaniu

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl