-A
+A

Uncategorised

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016*
  Plan i zakres prac Komisji w latach 2014-2016 (plik .pdf)


* Decyzją nr 60 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania, ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej; kadencja Komisji miała potrwać do roku 2017.

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze Decyzji. Obecna Komisja została powołana na lata 2016-2018 Decyzją nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. 10 stycznia 2017 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Decyzję nr 1 zmieniającą decyzję w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.

Skład:
1) Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - przewodnicząca,
2) Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz,
3) Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Małgorzata Król (Aarchiwum Akt Nowych),
5) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
6) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
7) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
8) Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie),
9) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
10) Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik .pdf)

 

Protokoły posiedzeń (do pobrania)
1. z 20 września 2016 r. (plik.pdf)
2. z 3 listopada 2016 r. (plik.pdf); załączniki
3. z 8 grudnia 2016 r. (plik.pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
4. z 22 lutego 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2
5. z 1 marca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3
6. z 29-31 marca 2017 r. (plik .pdf)
7. z 24 kwietnia 2017 r. (plik .pdf)
8. z 11-12 maja 2017 r. (plik .pdf)
9. z 5-7 lipca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
10. z 24 października 2017 r. (plik .pdf)
11. z 12-13 grudnia 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
12. z 7 marca 2018 r. (plik .pdf)
13. z 4-5 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
14. z 24 kwietnia 2018 r. (plik .pdf); załącznik
15. z 5-6 czerwca 2018 r. (plik. pdf)
16. z 10 lipca 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2
17. z 29 sierpnia 2018 r. (plik pdf); załączniki: nr 1, nr 2

Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji Metodycznej 2016-2018 (plik pdf).

Usługa „Newsletter NDAP” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć archiwów państwowych w Polsce.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter NDAP” jest dobrowolne i bezterminowe.

  • W celu świadczenia usługi „Newsletter NDAP” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (adresy e-mail).

  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany (aktualizacji) bądź usunięcia (rezygnacji) swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

  • Informacje dotyczące sposobu zapisu, aktualizacji i usunięcia (rezygnacji) danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: "Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP" oraz „Polityka prywatności” NDAP.

  • Administratorem danych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez NDAP wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter NDAP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter NDAP”.

Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera NDAP.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl