-A
+A

Program Pamięć Świata

 • Paweł Pietrzyk - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
 • Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
 • Barbara Berska - Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Ks. bp Michał Janocha - Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • Tomasz Komorowski - Koordynator projektów, Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Marek Konopka - Ekspert, wiceprezes Zarządu ICOMOS
 • Daria Nałęcz - Przewodnicząca Komitetu w l. 1996-2007
 • Remigiusz Sapa - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Zdzisław Pietrzyk - Ekspert, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 2003-2021
 • Adolf Juzwenko - Dyrektor Biblioteki Ossolineum
 • Alicja Jagielska-Burduk - Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl