-A
+A
  • Start /
  • Już prawie 18 mln skanów dokumentów historycznych w serwisie szukajwarchiwach.pl

Aktualności

Już prawie 18 mln skanów dokumentów historycznych  w serwisie szukajwarchiwach.pl

Dzisiaj w serwisie szukajwarchiwach.pl pojawiło się ponad 1,3 mln nowych dokumentów z zasobu archiwów państwowych.

Swoje zbiory zaprezentowały archiwa w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Łomży, Mławie, Nowym Sączu, Olsztynie, Otwocku, Płocku, Poznaniu, Siedlcach, Tarnowie i Zielonej Górze.

To w przeważającej mierze akta stanu cywilnego i księgi metrykalne stanowiące cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną.

Archiwum Państwowe w Olsztynie udostępniło m.in. dokumentację Urzędu Konserwatora Zabytków Sztuki i Historii Prowincji Prus Wschodnich z lat 1650-1944, który zajmował się m.in. inwentaryzacją zabytków. Wśród opublikowanych materiałów jest także dokumentacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z lat 1946-1950 ukazująca początki polskiej administracji na tych  terenach.

http://www.szukajwarchiwach.pl/42#tabZasoby

http://www.szukajwarchiwach.pl/42/391/0#tabSerie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze udostępniło archiwum książąt Żagańskich z lat 1653-1932, stanowiące unikatowe źródło informacji o historii Śląska. Dokumenty dotyczą m.in. genealogii rodów władających Księstwem żagańskim, zawierają sprawozdania dotyczące działalności gospodarczej, opisują życie kulturalne (uroczystości, koncerty i wystawy), zbiory sztuki oraz ówczesne jadłospisy.

http://www.szukajwarchiwach.pl/89/178/0#tabZespol

Archiwum Państwowe w Lublinie prezentuje w serwisie dalszy ciąg ksiąg grodzkich z lat 1517-1810, w tym akta relacji zawierające oblaty przywilejów królewskich, miejskich i cechowych, instrukcji sejmowych czy taks regulujących miary, wagi i ceny artykułów.

http://www.szukajwarchiwach.pl/35/8/0/3/str/7/15#tabJednostki

Archiwum Państwowe w Łodzi udostępniło kolejne dokumenty miejskie, w tym spisy ludności z lat 1916-1921.

http://www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/4.12/str/31/15#tabJednostki

Założeniem serwisu szukajwarchiwach.pl jest jego pełna dostępność i otwartość; korzystanie z niego jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Kopie dokumentów, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane. Serwis prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Obecnie w serwisie swoje zbiory prezentuje 31 archiwów państwowych. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w całej Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) czy archiwów rodowych, które stanowią cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast,dokumentami Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta.

Serwis Szukaj w Archiwach powstał w 2009 r. i od tego czasu odwiedziło go ponad 1,6 mln  unikalnych użytkowników. Dziennie z dokumentów korzysta ok. 3 tys. osób. W miarę uzupełnienia serwisu rośnie także liczba i długość sesji. Najwięcej użytkowników pochodzi z Polski (73%), Niemiec (13,6 %), Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii.

W 2016 r. liczba cyfrowych kopii dokumentów w serwisie przekroczy 20 mln.

Lista materiałów opublikowanych w ramach grudniowej aktualizacji serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl