-A
+A

Wystawy

Zbiór pocztówek z zasobu przemyskiego archiwum państwowego.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl