Wystawy

Czerwony Krzyż w I wojnie światowej

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Archiwum Państwowe w Gdańsku zaprasza do oglądania dokumentów obrazujących działalność Czerwonego Krzyża w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918, głównie na terenie Prus Zachodnich.