-A
+A

Wystawy

Fotografie, pocztówki, wizytówki i inne materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie i jego oddziałów w ramach projektu "Domowa szuflada". 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl