Wystawy

Plakaty propagandowe 1945-1989

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Materiały ulotne (afisze, plakaty, ulotki), w praktyce archiwalnej zwane również drukami ulotnymi lub drukami efemerycznymi, towarzyszą nam w życiu codziennym na każdym kroku. Afisz z założenia pełni funkcję informacyjną, w związk...