-A
+A
  • Start /
  • Fotografie Waldemara Wydmucha w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Aktualności

W jeleniogórskiej siedzibie oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu 19 grudnia odbyła się uroczystość przekazania spuścizny po jeleniogórskim fotografiku – Waldemarze Wydmuchu. Podczas uroczystości otwarto wystawę i zaprezentowano album poświęcone dorobkowi artysty. Blisko 10 tysięcy zdjęć, z których gros ukazuje Jelenią Górę i Karkonosze, przekazała żona zmarłego w 2012 r. artysty pani Beata Wydmuch, wypełniając tym wolę męża, aby zbiór trafił do państwowego zasobu archiwalnego.

Waldemar Wydmuch (1928-2012) był współzałożycielem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego na początku lat 60. XX w., autorem i współautorem licznych wystaw, fotoreporterem. W ciągu ponad 50-letniego okresu twórczej działalności wykonał i zgromadził bogaty materiał fotograficzny, który  w archiwum został zewidencjonowany i zdigitalizowany. Na wystawie, obok fotografii, pokazano sprzęt fotograficzny, którym posługiwał się Waldemar Wydmuch. Zainscenizowano również ciemnię fotograficzną z kompletnym wyposażeniem.  

Album prezentujący prace artysty powstał dzięki wsparciu organizacyjnemu i dofinansowaniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl