-A
+A

Informacja dla subskrybentów „Newsletter NDAP”

 

Informacje ogólne:

W związku z coraz większym zainteresowaniem obywateli problematyką dotyczącą działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i sieć Archiwów Państwowych w Polsce, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (NDAP) uruchomił, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter NDAP”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP” zawierającego informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter NDAP” jest dobrowolne i bezterminowe.

  • W celu świadczenia usługi „Newsletter NDAP” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

  • Każda zapisana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) swoich danych wprowadzonych w procesie zapisywania się na „Newsletter NDAP”.

  • Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności”.

  • Administratorem danych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter NDAP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter NDAP”.

 

Proces zapisywania:

Usługa „Newsletter NDAP” świadczona jest wyłącznie dla zapisanych osób. W celu dokonania zapisu należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę internetową o adresie https://news.archiwa.gov.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny „Formularz subskrypcji”:

a) zapoznać się z treścią zawartą w „Formularzu subskrypcji”.

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517, w celu korzystania z prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych usługi „Newsletter NDAP”; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

c) potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP” oraz „Polityką prywatności” NDAP poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (tj. symbol ).

d) w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji „Newslettera NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby zapisującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących zapisu na „Newslettera NDAP”

3 Kliknąć na przycisk „ZAPISZ". Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie zapisywania, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany na e-mailem link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza zapisywanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”. Od tej chwili, na zapisane konto e-mail nadsyłane będą przez NDAP treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

 

Proces aktualizacji danych lub usunięcia (rezygnacji) z „Newslettera NDAP”:

W sytuacji zaistnienia potrzeby aktualizacji nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (rezygnacji) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”, należy:

1. Kliknąć na link znajdujący się w prawym dolnym rogu elektronicznego „Formularza „Newslettera NDAP” (bezpośredni adres internetowy linku: https://news.archiwa.gov.pl. Kliknięcie linku otworzy stronę internetową z elektronicznym formularzem o nazwie „Logowanie subskrybenta”.

2. Wprowadzić w pole o nazwie „Twój e-mail” nazwę elektronicznej skrzynki pocztowej, wobec której zachodzi potrzeba aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) z bazy usługi „Newsletter NDAP”. Wpisany adres e-mail musi należeć do osoby wprowadzającej dane. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących czynności aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter NDAP”.

3. Kliknąć na przycisk „Logowanie”. Po tej czynności na wprowadzoną w polu o nazwie „Twój e-mail” elektroniczną skrzynkę pocztową nadesłany zostanie w sposób automatyczny list zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

4. Kliknąć na nadesłany e-mail zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie aktualizacji bądź usunięcia (rezygnacji) nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”.

 

Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa zawierająca formularz elektroniczny, na którym można dokonać aktualizacji nazwy adresu e-mail bądź całkowicie usunąć (zrezygnować) adres e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter NDAP”.

– W celu zmiany nazwy e-mail w bazie „Newsletter NDAP” należy wprowadzić nowy adres e-mail w dwa pola formularza (pola o nazwie: „Nowy e-mail” oraz „Zweryfikuj nowy e-mail”), potwierdzić zgodność wpisanych e-maili poprzez kliknięcie na pole wyboru (tj. symbol ), a następnie kliknąć na przycisk o nazwie „Zaktualizuj rekordy”. Zamiana adresu e-mail w bazie „Newsletter NDAP” nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający, nadesłany na zmieniony adres e-mail.

– W celu usunięcia (rezygnacji) konta e-mail z bazy subskrybentów „Newslettera NDAP” (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter NDAP”) należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby zrezygnować z „Newsletter NDAP”. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji „Newslettera NDAP”.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl