-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

4. Akta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XIV-XVIII w.

 

Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31-008 Kraków, ul. św.Anny 6

 

alt

 

Unikatowy przykład pełnej dokumentacji funkcjonowania w ciągu 500 lat uniwersytetu, który odegrał ogromnie ważną rolę kulturotwórczą w Rzeczpospolitej i krajach ościennych.

 

Zespół ksiąg uniwersyteckich ukazujących funkcjonowanie uniwersytetu w Krakowie założonego w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Obejmują one spisy studentów (1400-1795) i absolwentów, rejestry wykładów oraz akty prawne dotyczące działania uniwersytetu (dokumenty rektorskie), księgi rachunkowe, spisy ważniejszych wydarzeń oraz własne wpisy gości (1574-1983), w tym najbardziej prominentnych osób (m.in. cesarza Austrii- Franciszka Józefa I, generała Tadeusza Kościuszki - bohatera walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, papieży- Piusa XI i Jana Pawła II). Oryginał aktu fundacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1364 r. nie zachował się, natomiast jego kopia znajduje się w Archiwum uniwersyteckim i jako pierwszy dokument wiąże się z pozostałymi znajdującymi się w bibliotece uniwersytetu.

Kryteria: 2, 3, 4 i dwa uzupełniające.
Dokumenty: autentyczne i unikatowe. Dobry stan zachowania.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl