-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

5. Traktaty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XIV-XV w.

 

Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22

 

alt

 

Zbiór średniowiecznych dzieł naukowych oobejmującychmapy, tablice astronomiczne, studia teoretyczne i komentarze.

 

Traktaty (11 rękopisów) dotyczące geografii, matematyki i astronomii (1364-1493). Dzieła te, autorstwa profesorów uniwersytetu m.in. Bernarda Wapowskiego, Wojciecha z Brudzewa, Jana z Głogowa, Sędziwoja z Czechla, świadczą o dużym znaczeniu ośrodka krakowskiego dla rozwoju tych nauk w średniowieczu i renesansie. Traktaty są przykładem nowoczesnej myśli naukowej i obrazują szczególnie sprzyjający klimat, w którym mogła powstać rewolucyjna teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika m.in. studiującego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kryteria: 3, 4 i dwa uzupełniające.
Traktaty: autentyczne i unikatowe, dobrze zachowane.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl