-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

7. Banderia Prutenorum Jana Długosza, 1448 r. - chorągwie średniowieczne

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22

alt

Przykład dzieła, mającego ogromne znaczenie dokumentacyjne dla europejskiej weksylologii i heraldyki późnego średniowiecza, wyróżniającego się walorami artystycznymi

Podobizny 56 chorągwi zdobytych przez wojska polskie i litewskie w czasie wojen polsko-krzyżackich 1410-1431 - w bitwach pod Grunwaldem, Koronowem i Nakłem. Zestawione i opisane przez Jana Długosza - "ojca" historiografii w Polsce, iluminowane przez Stanisława Durinka, malarza krakowskiego. Katalog odtwarza istniejące niegdyś oryginalne chorągwie, bedące znaczeniowo, symbolicznie i artystycznie rezultatem kilkuwiekowej tradycji kultury rycerskiej Europy zachodniej. Jest przykładem dokumentacji współczesnej obiektom, które przedstawia. W rezultacie zachowuje utracone wartości stanowiące istotną część pamięci świata. Tekst po łacinie, na pergaminie - 48 kart, formatu 29,3x 18,6 cm. Iluminacje z 1448 r., tekst z 1448-1454 i później.

Kryteria: 2, 3 , 4 i dwa uzupełniające.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl