-A
+A

Monografie i inne opracowania

50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej
red. D. Nałęcz, Warszawa 2003
ISBN 83-89115-32-8
 
Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie dyskusji panelowej na temat "Miejsce Radia Wolna Europa w historii i pamięci Polaków" oraz konferencji naukowej "Dokumentacja Radia Wolna Europa częścią polskiego dziedzictwa kulturalnego" zorganizowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w 50-tą rocznicę nadania pierwszej audycji przez Rozgłośnię Polską RWE.

50 Years of the Polish Section of the Radio Free Europe. Materials from the Jubilee Session, ed. by D. Nałęcz, Warsaw 2003, 
ISBN 83-89115-32-8

The publication comprises materials presented at the panel discussion entitled: "Place of the Radio Free Europe in the History and the Memory of the Poles" and a scientific conference: "Records of the Radio Free Europe as a Part of the Polish Cultural Heritage" organized at the Central Archives of Historical Records at the 50th anniversary of the first broadcast of the RFE Polish Section.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl