-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Monografie i inne opracowania /
  • Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference: Mądralin, October 15-16, 1999

Monografie i inne opracowania

Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference: Mądralin, October 15-16, 1999
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2000, ss. 228
ISBN 83-86643-48-X
cena 18,00 zł
 

Materiały V Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Tematem przewodnim był problem dostępu do materiałów archiwalnych w świetle ustaleń prawa i praktyki przyjętych w różnych krajach oraz projekt opracowania międzynarodowego przewodnika po wybranych archiwaliach zgromadzonych w archiwach krajów uczestniczących w obradach.

Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Materials of the International Conference: Mądralin, October 15-16, 1999, elab. by W. Stępniak, Warsaw 2000, 228 pages,
ISBN 83-86643-48-X
PLN 18.00,

The publication includes materials of the V International Conference of Archives of the States of Central and East Europe organized by the Head Office of the State Archives. Its leading theme was the problem of accessibility to archival materials in compliance with the law and general practice adopted in various countries. Conference participants discussed the project to develop an international guide to selected archival materials preserved in archives of the participating States.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl