-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archives among the Memory Institutions Papers of the International Conference
oprac. A. Biernat, W. Stępniak,  Warszawa 2004, ss.249,
cena 35,00 zł
ISBN 83–89115–44–1

Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie 10. Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Podczas konferencji omawiano zagadnienia związane z rolą archiwów w budowaniu historycznej i społecznej pamięci, zasadami dostępu do informacji archiwalnej, problemami gromadzenia i udostępniania informacji o dobrach kultury przechowywanych w archiwach. Omawiano także zasady współpracy archiwów z bibliotekami, muzeami i instytucjami pamięci w zakresie przechowywania, udostępniania i wymiany informacji dotyczącej przechowywanych dóbr kultury.

Archives among the Memory Institutions Papers of the International Conference, Warsaw, May 28-29, Warsaw 2004, 249 pages,
PLN 35.00
ISBN 83–89115–44–1

Publication consists of papers presented during the 10[th] International Conference on Archives of the States of Central and Eastern Europe organized by the Head Office of State Archives. Participonts of the conference disscussed some problems divided into three moin groups:  Theoretical and Legal Issues",  Practical Issues",  Commor European Heritage".

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl