-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archives and Non–Traditional Carries of Information. Papers of the International Conference, Warsaw
May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005,
oprac. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2006, ss. 330,
45,00 zł
ISBN 83–89115–58–1

 XI Międzynarodową konferencję archiwów z cyklu Colloquia Jerzy Skowronek dedicata,na temat „Archiwa i nietradycyjne nośniki informacji”, zorganizowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – wiodącym ośrodkiem kształcenia archiwistów w Polsce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 20 krajów, reprezentujący archiwa państwowe i inne instytucje pamięci oraz wytwórców dokumentacji audiowizualnej (prasa, telewizja, radio). Konferencja poświęcona była problemom ochrony dziedzictwa audiowizualnego, tj. fotografii, nagrań dźwiękowych i filmowych.

Archives and Non–Traditional Carries of Information. Papers of the Interantional Conference, Warsaw, May 19, 2005, Toruń, May 20–21, 2005,
elab. by A. Biernat, W. Stępniak , Warsaw 2006, 330 pages
PLN 45,00
ISBN  83–89115–58–1


The 11th International Archives Conference in the Colloquia Jerzy Skowronek dedicata series on” Archives and Non–Traditional Information Carries” was organized by the State Archives Supreme Directorate (NDAP) in collaboration with the Nicolaus Copernicus University of Toruń–a leading center in the education of archivists in Poland. The state archives and other heritage institutions as well as the producers of audiovisual documentation (the press, television, and radio) from twenty countries were represented. The conference theme was problem of protecting audiovisual heritage–i.e. photographs, sound recordings, and films.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl