-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archives in the Information Society. Papers of the International Conference, Popowo, May 31-June 1, 2002,
ed. by W. Stępniak, Warszawa 2002, ss. 220,
cena 42,00 zł,
ISBN 83-89115-12-3

 

Publikacja zawiera materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Tematem przewodnim obrad była problematyka poświęcona roli i miejscu archiwów w systemie administracji państwowej, współczesnym trendom w kształceniu archiwistów oraz humanistycznej funkcji archiwów.

Archives in the Information Society. Papers of the International Conference, Popowo, May 31-June 1, 2002, ed. by W. Stępniak, Warsaw 2002, 220 pages,
PLN 42.00,
ISBN 83-89115-12-3 

This publication comprises materials presented in the course of the proceedings of the 8th International Conference of Archives of Central and Eastern Europe organized by the General Head Office of State Archives. Subjects of the Conference proceedings included the following ones: the role of archives in public administration, modern trends in the education of archivists, humane functions of archives. 
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl