-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archiwa polskie i ich zbiory
pod red. K. Kozłowskiego, Warszawa-Szczecin 2000, ss. 183.
ISBN 83-86643-23-4
cena 30,00

 Publikacja w języku polskim i angielskim, bogato ilustrowana, zawiera omówienia dziejów archiwów polskich i prezentację wybranych obiektów archiwalnych.

 

Polish Archives and Archival Holdings,Collective work Warsaw 2000, 183 pages.
ISBN 83-86643-23-4 PLN 30,00

The publication, edited in Polish and English, with a wealth of illustrations, presents the history of Polish archives and selected archival materials.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl