-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Monografie i inne opracowania /
  • Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów Delos CEE "Standaryzacja.Od Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) do formatu Kodowanego Opisu Archiwalnego EAD. Wprowadzenie i najlepsze parktyki"

Monografie i inne opracowania

Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów Delos CEE "Standaryzacja.Od Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) do formatu Kodowanego Opisu Archiwalnego EAD. Wprowadzenie i najlepsze parktyki", Warszawa 25-26 kwietnia 2003 r.
Warszawa 2003, ss. 145 
ISBN 83-89115-21-2
cena 24,00 zł

 Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie warsztatów służących wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie standaryzacji informacji archiwalnej użytkowanej w środowisku komputerowym.

 

 Digital Archives. Materials from the International Workshop Delos CEE "Standardisation. From the International Standard of Archival Description ISAD(G) to the Format of Encoded Archival Description EAD. Introduction and Best Practice", Warsaw April 25-26, 2003, Warsaw 2003, 146 pages,
ISBN 83-89115-21-2
PLN 24.010,

This publication comprises materials presented during the workshop focused on the exchange of knowledge and experiences in the area of standardization of archival information used in the electronic environment.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl