-A
+A

Monografie i inne opracowania

Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum, red. E. Wierzbicka i L. Zabielski, Warszawa 2003, ss. 196 + 16 nlb.,
ISBN 83-89115-29-8
cena 24,00 zł

 Publikacja zawiera zbiór artykułów poświęconych dziejom AP w Lublinie oraz zgromadzonym w jego zasobie materiałom archiwalnym.


The State Archives in Lublin. History and Holdings. A Collection of Articles Prepared for the Jubilee of the 80th Anniversary, Warsaw 2003, 196 pages + 16,
ISBN 83-89115-29-8
PLN 24.00

The publication comprises a collection of articles devoted to the history of the State Archives in Lublin and archive materials in the holdings of the Archives.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl