-A
+A

Monografie i inne opracowania

Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950,
W. Bagieński, Warszawa 1999, ss. 217, 
ISBN 83-7181-129-2
cena 15,00

 Autor przedstawia działania aktotwórcze kancelarii miejskiej posługującej się różnymi systemami kancelaryjnymi w ciągu 150 lat. Wartość naukową pracy podkreśla fakt, że w dotychczasowych pracach badawczych z zakresu archiwistyki miasto czy gmina jako twórcy akt były uwzględniane stosunkowo rzadko. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 Record Production Processes in Respect of Municipal Records in Mazovia on the Example of Piaseczno in the years 1815-1959, W. Bagieński, Warsaw 1999, 217 pages,  
ISBN 83-7181-129-2
PLN 15,00

The author presents record production activities of a municipal chancery which used to apply different filing systems during the period of 150 years. The scientific value of the publication consists in the fact that in the hitherto research works from the field of archive science, a town or a commune were relatively seldom considered as authors of records. Co-edited with DiG.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl